VEBINĀRS
VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS PIEMĒROŠANAS TIESISKIE ASPEKTI UN PRAKSE

2020. gada 17.aprīlī

Problēmas ieskicējums:

Vispārīgā vienošanās publiskajā iepirkumā nav jauns līguma veids, taču joprojām ir aktuāli jautājumi par tās iespējamiem izmantošanas veidiem un piemērošanas tiesiskajiem aspektiem. Vebinārā tiks apskatīti jautājumi, kas saistīti ar vispārīgās vienošanās noslēgšanu un atkārtotu piedāvājumu izvērtēšanas dažādajiem variantiem, iepirkumu līgumu slēgšanu vispārīgās vienošanās ietvaros, vispārīgās vienošanās grozīšanu un strīdu risināšanu starp piegādātāju un pasūtītāju/sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vispārīgās vienošanās ietvaros. Vebināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju praksi vispārīgās vienošanās piemērošanā.

Visi semināri un vebināri