20. augustā 10:00-13:00

Tirgus izpētes, cenu aptaujas, zemsliekšņu iepirkumi, u.c. “ārpus regulējuma” iepirkumi

Iepirkumu jomā sastopami dažādi jēdzieni, t.sk. tirgus izpētes, cenu aptaujas, zemsliekšņu iepirkumi, u.c., kas ir iepirkumu jomas neregulētā daļa, līdz ar to arī nozarē nav vienotas koncepcijas un izpratnes, kādos gadījumos un kas vispār būtu jādokumentē, kādi ir būtiskākie šādas dokumentēšanas mērķi, kas būtu jānodrošina, vienlaikus neveicot liekas darbības un neradot lieku administratīvo slogu. Īpaši tas būtiski pašlaik, kad svarīgi domāt par resursu optimizāciju un efektivitātes paaugstināšanu, lai neradītu lieku administratīvo slogu, vienlaikus arī novēršot riskus, kas saistāmi par šādu neregulēto iepirkumu veikšanu.

Visi semināri un vebināri