2015

NOSAUKUMS DATUMS
I lekcija – Jaunumi, aktualitātes, tendences Iepirkumu uzraudzības biroja un tiesu praksē
II lekcija – Piedāvājumu vērtēšana publiskajā iepirkumā
23.01.2015.
I lekcija – Līguma izpilde (grozījumi, apakšuzņēmēju maiņa, atkāpšanās no līguma u.c.)
II lekcija – Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji, piedāvājumu sagatavošana vērtēšanas kritēriju kontekstā
20.02.2015.
I lekcija – Pretendenta kvalifikācija, balstīšanās uz citas personas iespējām (resursiem)
II lekcija – Komersantu dalība „mazajos” jeb zemsliekšņu iepirkumos
20.03.2015.
I lekcija – Tirgus izpēte. Līgumcenas noteikšana. Iepirkumu plānošana
II lekcija – IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas un tiesu prakse nepamatoti lēta piedāvājuma kontekstā
21.04.2015.
I lekcija – Grozījumi iepirkuma procedūras dokumentos
II lekcija – Pārtikas produktu iepirkums, problēmas un risinājumi
07.05.2015.
I lekcija – Piedāvājuma sagatavošana. Viens nespēju, ko darīt? Piegādātāju apvienībai jā vai nē?
II lekcija – Kā pārdot preces un pakalpojumus publiskajam sektoram, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu?
28.05.2015.
I lekcija – Zaļais publiskais iepirkums (prasību pamatlīmenis iepirkumā, vērtēšanas kritēriji, prasību noteikšana)
II lekcija – Sarunu procedūru piemērošana saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu
16.06.2015.
I lekcija – Aktuālās izmaiņas Publisko iepirkumu likumā 2015.gadā
II lekcija – Nepamatoti lētā piedāvājuma normas piemērošana
17.09.2015.
Jaunumi, aktualitātes, tendences IUB un tiesu praksē 24.09.2015
I lekcija – Aktuālās izmaiņas Publisko iepirkumu likumā 2015.gadā
II lekcija – Nepamatoti lētā piedāvājuma normas piemērošana
30.09.2015
Publisko iepirkumu likumā ietverto izslēgšanas noteikumu piemērošana 15.10.2015
Aktuālās izmaiņas Publisko iepirkumu likumā 2015.gadā 28.10.2015
Tehniskās specifikācijas sagatavošana un tehnisko piedāvājumu vērtēšana 29.10.2015
Publiskais iepirkums iesācējiem – piegādātājiem 13.11.2015
Publiskais iepirkums iesācējiem – pasūtītājiem 26.,27.11.2015
Nepamatoti lēts piedāvājums un tā jaunais regulējums 03.12.2015
Uzņēmēja aizsardzības instrumenti gadījumos, kad ar valdības lēmumu lemts nepiemērot publisko iepirkumu procedūru 09.12.2015
Publiskais iepirkums būvdarbu jomā. Problēmas un praktiski risinājumi 15.12.2015