2018

NOSAUKUMS DATUMS
Tehniskās specifikācijas sagatavošana un tehnisko piedāvājumu vērtēšana 11.01.2018
Tehniskās specifikācijas sagatavošana un tehnisko piedāvājumu vērtēšana 02.02.2018
Elektronisko iepirkumu sistēma kā izaicinājums iesācējiem no valsts un pašvaldību iestādēm 09.02.2018
Elektronisko iepirkumu sistēma kā izaicinājums iesācējiem no valsts un pašvaldību iestādēm 16.02.2018
Piegādātāja iespējas, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu 02.03.2018
Tehniskās specifikācijas sagatavošana un tehnisko piedāvājumu vērtēšana 09.03.2018
Elektronisko iepirkumu sistēma kā izaicinājums iesācējiem no valsts un pašvaldību iestādēm 16.03.2018
Administratīvie pārkāpumi publisko iepirkumu jomā 13.04.2018
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās 20.04.2018
Piegādātāja iespējas, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu 27.04.2018
Vispārīgās vienošanās piemērošanas tiesiskie aspekti un prakse 11.05.2018
Piedāvājuma precizēšana, grozīšana 18.05.2018
EIS e-konkursu izmantošanas aktualitātes 25.05.2018
EIS e-konkursu izmantošanas aktualitātes 28.05.2018
Gribu piedalīties iepirkumā: ko tālāk? 01.06.2018
Piedāvājuma sagatavošana – neskaidrie jautājumi, papildus informācija, termiņš piedāvājumu iesniegšanai 08.06.2018
Elektronisko iepirkumu sistēma kā izaicinājums iesācējiem no valsts un pašvaldību iestādēm 15.06.2018
Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 21.06.2018
Tehniskās specifikācijas sagatavošana un tehnisko piedāvājumu vērtēšana 24.08.2018
Atklāta konkursa norise e-konkursa vidē iesācējiem no valsts un pašvaldību iestādēm 30.08.2018
EIS sistēmas lietošana pasūtītājiem ar priekšzināšanām 07.09.2018
No idejas atlases līdz līgumam: metu konkursa organizēšana un sarunu procedūra 14.09.2018
Iepirkumu procedūru posmi un vērtēšanas kritēriji būvniecības projektu īstenošanā 21.09.2018
Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana komersantiem 01.10.2018
Iepirkumu veikšana Eiropas Savienības fondu projektos 04.10.2018
Atklāta konkursa norise e-konkursa vidē iesācējiem no valsts un pašvaldību iestādēm 11.10.2018
Tehniskās specifikācijas sagatavošana un tehnisko piedāvājumu vērtēšana 18.10.2018
Atklāta konkursa norise e-konkursa vidē iesācējiem no valsts un pašvaldību iestādēm 25.10.2018
Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana komersantiem 01.11.2018
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās 08.11.2018
Elektronisko piedāvājumu iesniegšana iesācējiem – piegādātāju praktikums 16.11.2018
Elektroniskais iepirkums – rīcības brīvība starp likumu un praksi 22.11.2018
Personas datu aizsardzības jautājumi iepirkumos 29.11.2018
Mazais iepirkums iepirkumu speciālistiem bez priekšzināšanām 06.12.2018
EIS sistēmas lietošana pasūtītājiem ar priekšzināšanām 13.12.2018