2019

NOSAUKUMS DATUMS
EIS sistēmas lietošana pasūtītājiem ar priekšzināšanām 10.01.2019
EIS sistēmas lietošana pasūtītājiem ar priekšzināšanām 24.01.2019
Personas datu aizsardzības jautājumi iepirkumos 31.01.2019
Mazais iepirkums e-konkursa vidē un pircēja profils 07.02.2019
Tehniskās specifikācijas sagatavošana un tehnisko piedāvājumu vērtēšana 14.02.2019
Atklāts konkurss EIS iesācējiem 21.02.2019
Elektronisko iepirkumu sistemas lietošana komersantiem 28.02.2019
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju noteikšana publiskajos iepirkumos 07.03.2019
2019.gada EIS aktualitātes pasūtītājiem 14.03.2019
Mazais iepirkums e-konkursa vidē un pircēja profils 22.03.2019
Pārtikas produktu iepirkums 28.03.2019
Iepirkuma komisijas darbības regulējums, tiesības un pienākumi 04.04.2019
Iepirkuma dokumentu sagatavošana darbam EIS 11.04.2019
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās
26.04.2019
Publiskais iepirkums piegādātājiem 10.05.2019
Zaļā publiskā iepirkuma obligāto prasību izpilde tīrīšanas līdzekļu, apgaismojuma un biroja papīra iepirkumos 16.05.2019
Tehniskās specifikācijas sagatavošana un tehnisko piedāvājumu vērtēšana 23.05.2019
Tirgus izpēte un līgumcenas noteikšana publiskajos iepirkumos 30.05.2019
Vispārīgās vienošanās piemērošanas tiesiskie aspekti un prakse 06.06.2019
Iepirkuma komisijas darbības regulējums, tiesības un pienākumi 18.07.2019
Iepirkuma dokumentu sagatavošana darbam EIS 25.07.2019
Mazais iepirkums e-konkursa vidē un pircēja profils 15.08.2019
Iepirkuma dokumentu sagatavošana darbam EIS iesācējiem 16.08.2019
Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana komersantiem 22.08.2019
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju noteikšana publiskajos iepirkumos 29.08.2019
Sociālo pakalpojumu iepirkums 05.09.2019
Apvienotā projektēšanas un būvdarbu iepirkuma veikšana 19.09.2019
Likuma pārejas noteikumi –
Mazais iepirkums e-konkursa vidē un pircēja profils (iesācējiem)
20.09.2019
Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana pasūtītāju organizācijām 26.09.2019
Tehniskās specifikācijas sagatavošana un tehnisko piedāvājumu vērtēšana 26.09.2019
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās 03.10.2019
Likuma pārejas noteikumi –
Mazais iepirkums e-konkursa vidē un pircēja profils (iesācējiem)
10.10.2019
Konkurences problēmjautājumi publiskajos iepirkumos 17.10.2019
EIS aktualitātes. Seminārs pasūtītājiem. 24.10.2019
Tirgus izpēte un līgumcenas noteikšana publiskajos iepirkumos 31.10.2019
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās 01.11.2019
Biežāk sastopamās kļūdas piedaloties IT iepirkumos 07.11.2019
Iepirkumu uzraudzības biroja prakse būvniecības iepirkumos 14.11.2019
Mazais iepirkums e-konkursa vidē un pircēja profils 21.11.2019
Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana komersantiem 05.12.2019
Balstīšanās uz citu piegādātāju iespējām un apakšuzņēmēju piesaiste 12.12.2019
Administratīvie pārkāpumi publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā pēc administratīvo pārkāpumu reformas 13.12.2019