PIETEIKTIES

VEBINĀRS
Piegādātāja kvalifikācija iepirkumos, citas personas resursu izmantošana

2020. gada 27. augustā 10:00-13:00

Problēmas ieskicējums:

Pretendenta kvalifikācijas pierādīšana (atbilstība) ir viens no pamatnosacījumiem veiksmīgai dalībai iepirkuma procedūrā. Ņemot vērā prakses izmaiņas, būtiski, kā iepirkuma procedūras gaitā gan pasūtītājam, gan piegādātājam rīkoties dažādās situācijās. Proti, pasūtītājam – nosakot kvalifikācijas prasības iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī vērtējot piedāvājumus, savukārt piegādātājam – sagatavojot piedāvājumu un aizstāvot savas intereses IUB.
Vienlaikus pretendents kvalifikācijas prasību izpildē var balstīties uz citu uzņēmēju (tajā skaitā to piesaistīto apakšuzņēmēju) iespējām, taču atbilstoši publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem piegādātāja balstīšanās uz citu uzņēmēju iespējām ir saistīta ar nosacījumiem, kurus, piedaloties iepirkumā, svarīgi ir izpildīt. Savukārt pasūtītājam svarīgi izvērtēt, vai nosacījumi ir izpildīti.

Vebinārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • IUB prakses jaunumi, aktualitātes pretendenta kvalifikācijas sakarā;
  • Ko nozīmē „balstīšanās uz citas personas iespējām”?
  • Kā pierādīt resursu nodošanu;
  • Pasūtītāja kompetence pierādījumu par resursu nodošanu izvērtēšanā, tiesu prakse u.c.

Par vebināra vadītāju:

Monta Oga – publisko iepirkumu jomā darbojas vairāk nekā 14 gadus, no kuriem 10 gadus pieredzi guvusi IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas darbā. Pieredzi guvusi, arī vadot seminārus publisko iepirkumu jautājumos, piedaloties publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu izstrādes procesā, kā arī organizējot un veicot normatīvajos aktos paredzētos centralizētos iepirkumus veselības aprūpes jomā.

Pieteikšanās: līdz 2020. gada 25. augustam, plkst. 15.00
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Vebināra auditorija: : iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Cena: € 49,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).

Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.
Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

  • Dators ar interneta pieslēgumu;
  • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

Cita informācija: Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.
Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

PIETEIKTIES

Visi semināri