PIETEIKTIES

VEBINĀRS
Latvijas komersanta dalība ārvalstu iepirkumos un ārvalstu komersanta dalība iepirkumos Latvijā

2020. gada 23. jūlijā 10:00-13:00

Problēmas ieskicējums:

Lai gan publisko iepirkumu jomu Eiropas Savienības ietvaros nosaka vienota iepirkumu direktīva 2014/24/ES, kuru dalībvalstīm ir pienākums adaptēt nacionālos normatīvos, pastāv virkne būtisku atšķirību dažādu dalībvalstu publisko iepirkumu vidē, kas attiecas uz prasībām pretendentiem, izziņu saturu un derīguma termiņiem, izslēgšanas nosacījumu atšķirības, u.c. Tāpat arī nav vienotas pieejas attiecībā uz dokumentu saturu un izdevējinstitūcijām, ar ko pretendents var apliecināt savu atbilstību prasībām. Nav arī vienotas datu bāzes tiem iepirkumiem, kas nesasniedz ES sliekšņus, savukārt iepirkumi virs ES noteiktajiem līgumcenu sliekšņiem publiskajā datu bāzē vēl jāspēj atrast.

Vebinārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • kur meklēt informāciju par ārvalstīs izsludinātajiem iepirkumiem?
  • kāda veida izziņas un dokumentācija var tikt iesniegta izslēgšanas nosacījumu pārbaudei?
  • e-paraksta prasība un ārvalstu komersants;
  • izziņu derīguma termiņu un izslēgšanas nosacījumu atsķirības dažādās ES dalībvalstīs;
  • valodas barjera dalībai ārvalstu iepirkumos – vai tiešām šķērslis?
  • partnerība ar ārvalstu komersantu dalībai iepirkumos Latvijā.

Par vebināra vadītāju:

Līga Avena  – publisko iepirkumu eksperts ar 12 gadu stāžu.
Piedalījusies publisko iepirkumu normatīvā regulējuma izstrādē un pilnveidošanā. Galvenās darbības jomas: Komerctiesības un Publiskās tiesības, publiskais iepirkums, ES finansējuma piesaiste un projektu ieviešanas vadība, būvniecības jomas normatīvais regulējums, eksperts zinātniskos pētījumos, investīciju projektu novērtēšanā un stratēģiskā plānošanā. Pēdējo 10 gadu laikā izstrādātas un realizētas vairāk nekā 600 publisko iepirkumu procedūras, t.sk. >200 būvniecības jomā, liela daļa ES fondu projektu ietvaros. Docētājs Rīgas Stradiņa universitātē, iur. PhD  kandidāts, pašlaik izstrādā promocijas darbu “Būvdarbu iepirkumu kvalitātes nodrošinājuma tiesiskās problēmas”.

Pieteikšanās: līdz 2020. gada 21. jūlijam, plkst. 15.00
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Vebināra auditorija: : iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Cena: € 49,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).

Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.
Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

  • Dators ar interneta pieslēgumu;
  • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

Cita informācija: Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.
Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

PIETEIKTIES

Visi semināri