2020. gada 23. jūlijā 10:00-13:00

Latvijas komersanta dalība ārvalstu iepirkumos un ārvalstu komersanta dalība iepirkumos Latvijā

Lai gan publisko iepirkumu jomu Eiropas Savienības ietvaros nosaka vienota iepirkumu direktīva 2014/24/ES, kuru dalībvalstīm ir pienākums adaptēt nacionālos normatīvos, pastāv virkne būtisku atšķirību dažādu dalībvalstu publisko iepirkumu vidē, kas attiecas uz prasībām pretendentiem, izziņu saturu un derīguma termiņiem, izslēgšanas nosacījumu atšķirības, u.c. Tāpat arī nav vienotas pieejas attiecībā uz dokumentu saturu un izdevējinstitūcijām, ar ko pretendents var apliecināt savu atbilstību prasībām. Nav arī vienotas datu bāzes tiem iepirkumiem, kas nesasniedz ES sliekšņus, savukārt iepirkumi virs ES noteiktajiem līgumcenu sliekšņiem publiskajā datu bāzē vēl jāspēj atrast.

Visi semināri un vebināri