PIETEIKTIES

VEBINĀRS
Tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšana iepirkumos

12. novembrī 10:00-13:00

Priekšnosacījumi veiksmīgai dalībai iepirkuma procedūrā:

Pretendenta tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstoša sagatavošana ir priekšnosacījums veiksmīgai dalībai iepirkuma procedūrā. Ņemot vērā prakses izmaiņas, būtiski, kā iepirkuma procedūras gaitā gan pasūtītājam, gan piegādātājam rīkoties dažādās situācijās, kas var rasties prasību izvirzīšanas, piedāvājuma sagatavošanas, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā. Būtiski zināt, ka tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšanas aspekti atšķiras no piegādātāja kvalifikācijas izvērtēšanas aspektiem un principiem.

Vebinārā iegūsti atbildes uz jautājumiem:

  • IUB un tiesu prakses aktualitātes tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšanā;

  • Tiesības pieprasīt izskaidrot tehnisko un finanšu piedāvājumu;

  • Aritmētisko kļūdu labošana u.c. aktuāli jautājumi.

Vebināra vadītāja MONTA OGA:

Publisko iepirkumu jomā darbojas vairāk nekā 14 gadus, no kuriem 10 gadus pieredzi guvusi IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas darbā.

Pieredzi guvusi, arī vadot seminārus publisko iepirkumu jautājumos, piedaloties publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu izstrādes procesā, kā arī organizējot un veicot normatīvajos aktos paredzētos centralizētos iepirkumus veselības aprūpes jomā.

 

 


Vebināra auditorija:
 iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Pieteikšanās: līdz 10. novembrim, plkst. 15.00
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 49,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).

PIETEIKTIES

Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.
Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

  • Dators ar interneta pieslēgumu;
  • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

Cita informācija: Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.
Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

Visi semināri un vebināri