12. novembrī 10:00-13:00

Tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšana iepirkumos

Pretendenta tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstoša sagatavošana ir priekšnosacījums veiksmīgai dalībai iepirkuma procedūrā. Ņemot vērā prakses izmaiņas, būtiski, kā iepirkuma procedūras gaitā gan pasūtītājam, gan piegādātājam rīkoties dažādās situācijās, kas var rasties prasību izvirzīšanas, piedāvājuma sagatavošanas, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā. Būtiski zināt, ka tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšanas aspekti atšķiras no piegādātāja kvalifikācijas izvērtēšanas aspektiem un principiem.

Visi semināri un vebināri