25. augustā 10:00-14:00

Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana pasūtītājiem (iesācējiem vai ar nelielu pieredzi)

Kopš 2020. gada 1. jūlija visu Publisko iepirkumu likuma 9. un 10. panta kārtībā veikto iepirkumu un iepirkumu procedūru norise jāatspoguļo Elektronisko iepirkumu sistēmā. Tādējādi ir būtiski noskaidrot, kādi priekšdarbi veicami darbam e-konkursa vidē (lietotāju profili, lomas, paroles).
Tā kā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursa vidi izmanto ne tikai klasisku iepirkumu organizēšanā, bet arī metu konkursu, slēgtu konkursu un sarunu procedūru norisē, kā arī par iepirkumu ārkārtas apstākļu novēršanai atspoguļošanai un konsultāciju ar piegādātāju organizēšanā pirms iepirkumu izsludināšanas, semināra beigās tiks sniegta informācija par to, kādas ir atšķirības e-konkursa vidē Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā organizētajiem iepirkumiem un konkursiem, kāda informācija ir publiskojama metu konkursu un sarunu procedūru organizēšanā. Vebināra noslēgumā, pēc klausītāju izvēles, tiks sniegta informācija, kādos gadījumos iepirkumu veikšanai nav jāpiemēro EIS e-konkursa vide, bet kā alternatīva iepirkumam izmantojams EIS e-katalogu piedāvātais sortiments.

Visi semināri un vebināri