17.septembrī 10:00-13:00

Personāllietvedības un darba tiesisko attiecību aktualitātes valsts un pašvaldību iestādēs

 

Personāla lietvedība aizņem ievērojamu daļu personāla speciālistu un personāla vadītāju darba laika. Nereti to asociējam ar birokrātisko slogu. Runāsim par to, kā optimizēt personāllietvedības procesu, kādiem dokumentiem un kāpēc jābūt, kā to saturs ietekmē darba tiesisko attiecību vadību valsts un pašvaldību iestādē.

Visi semināri un vebināri