PIETEIKTIES

VEBINĀRS

Personāllietvedības un darba tiesisko attiecību aktualitātes valsts un pašvaldību iestādēs

17.septembrī 10:00-13:00

 

Personāllietvedības procesa optimizācija:

Personāla lietvedība aizņem ievērojamu daļu personāla speciālistu un personāla vadītāju darba laika. Nereti to asociējam ar birokrātisko slogu. Runāsim par to, kā optimizēt personāllietvedības procesu, kādiem dokumentiem un kāpēc jābūt, kā to saturs ietekmē darba tiesisko attiecību vadību valsts un pašvaldību iestādē.

Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Personāllietvedības loma iestādē

 • Personāllietvedību reglamentējošie normatīvie akti;

 • Elektroniskie dokumenti personāllietvedībā;

 • Darba tiesisko attiecību nodibināšana, nepieciešamie dokumenti;

 • Amata apraksts;

 • Rīkojumi, to veidi un atšķirības uzglabāšanā un noformējumā;

 • Līgumi, vienošanās par grozījumiem nodarbinātības nosacījumos;

 • Komandējumu lietvedība;

 • Disciplinārsodi;

 • Darba tiesisko attiecību izbeigšana;

 • Personāla dokumentu glabāšanas termiņi un saturs.

Vebināra vadītāja GUNDEGA DAMBE

Lektore un personāla vadītāja ar vairāk kā 20 gadu pieredzi.

Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle, LSK cilvēkresursu attīstības un veselības veicināšanas vadītāja.

 

 

 


Vebināra auditorija: 
personāla speciālisti un vadītāji, uzņēmumu vadītāji, menedžeri u.c.

Pieteikšanās: līdz 16.septembrim, plkst. 15.00
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 49,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).

PIETEIKTIES

Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā; dalībnieks atsauc dalību vebinārā vienu nedēļu pirms vebināra norises.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

 • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
 • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

 
Cita informācija: Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.
Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

 

Visi semināri un vebināri