PIETEIKTIES

VEBINĀRS
Publisko iepirkumu problemātika un risinājumi būvniecības jomā

29. septembrī 10:00-13:00

 

Publiskie iepirkumi būvniecības jomā:

Efektīva iepirkumu procesa organizēšanai un kvalitatīva rezultāta iegūšanai būvniecības jomā ir jāiepazīstina ar publisko iepirkumu aktualitātēm, praktiskajiem risinājumiem un paņēmieniem. Svarīgi arī izskatīt biežākās pasūtītāju kļūdas publisko iepirkumu organizēšanā un līgumu realizēšanā būvniecības jomā.

Vebinārā iegūsti atbildes uz jautājumiem:

 • Publiskā iepirkuma plānošana, procedūras izvēle.

 • Atlases un kvalifikācijas prasību noteikšana, atbilstības izvērtēšana.

 • Tehniskās specifikācijas.

 • Vērtēšanas kritēriju noteikšana un piemērošana.

 • Būvniecības līguma izstrāde un administrēšana realizācijas laikā.

 • ES fondu līdzfinansētu projektu ietvaros veikto publisko iepirkumu īpatnības, problemātika un risinājumi.

 • Izņēmumi un to skaidrojums.

Vebināra vadītāja: LĪGA AVENA

Juriste, publisko iepirkumu eksperte ar 12 gadu stāžu.

Piedalījusies publisko iepirkumu normatīvā regulējuma izstrādē un pilnveidošanā. Galvenās darbības jomas: Komerctiesības un Publiskās tiesības, publiskais iepirkums, ES finansējuma piesaiste un projektu ieviešanas vadība, būvniecības jomas normatīvais regulējums, eksperts zinātniskos pētījumos, investīciju projektu novērtēšanā un stratēģiskā plānošanā. Pēdējo 10 gadu laikā izstrādātas un realizētas vairāk nekā 600 publisko iepirkumu procedūras, t.sk. >200 būvniecības jomā, liela daļa ES fondu projektu ietvaros. Docētājs Rīgas Stradiņa universitātē, iur. PhD kandidāts, pašlaik izstrādā promocijas darbu “Būvdarbu iepirkumu kvalitātes nodrošinājuma tiesiskās problēmas”. 


Vebināra auditorija (pasūtītāji un piegādātāji):

 • Būvniecības projektu vadītāji.
 • Iepirkumu komisijas locekļi, juristi vai darbinieki, kuri veic publisko iepirkumu organizēšanu, būvniecības līgumu sagatavošanu, slēgšanu.
 • Būvinženieri, būvinspektori u.c. publisko būvniecības līgumu uzraudzībā iesaistītās personas.
 • Pasūtītāji atbilstoši PIL, SPSIL un MK noteikumiem Nr.104.
 • Pretendenti un publisko iepirkumu piedāvājumu gatavošanā iesaistītās personas.

Pieteikšanās: līdz 28. septembrim, plkst. 15.00
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 49,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).

PIETEIKTIES

Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.
Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

 • Dators ar interneta pieslēgumu;
 • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

Cita informācija: Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.
Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

 

Visi semināri un vebināri