VEBINĀRS
Aktualitātes personāllietvedībā 2020

2020. gada 24. aprīlī

Problēmas ieskicējums:

Personāla lietvedība aizņem ievērojamu daļu personāla speciālistu un personāla vadītāju darba laika. Runāsim par to, kā optimizēt personāllietvedības procesu, kādiem dokumentiem un kāpēc jābūt, kā to saturs ietekmē darba tiesisko attiecību vadību organizācijā.

Visi semināri vebināri