PIETEIKTIES

VEBINĀRS

Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju noteikšana publiskajos iepirkumos

15. oktobrī 10:00-13:00

 

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums:

Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam, ko nosaka, izmantojot cenu vai izmaksas, piemērojot efektivitātes pieeju un ar iepirkuma līguma priekšmetu saistītus kvalitātes kritērijus.
Praksē piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji izraisa lielas domstarpības iesaistīto pušu starpā, kas liecina, ka gan pasūtītājiem, gan pretendentiem trūkst praktisko zināšanu šo tiesību normu pareizā izpratnē un piemērošanā.
Vebināra mērķis ir raksturot piedāvājumu vērtēšanas būtību, prasības, saturu un kārtību, kā arī metodoloģiju. Analizēt praksē biežāk konstatētos piedāvājumu izvērtēšanas kritērijus, raksturot to priekšrocības un trūkumus, analizēt ar tiem saistītās problēmas, kā arī sniegt priekšlikumus to risināšanai abām iesaistītajām pusēm – gan pasūtītājiem, gan pretendentiem.

 

Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kāpēc izvēlēties saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijus?

  • Kā veidot kritēriju aprakstu un paredzēt skaidru vērtēšanas metodiku?

  • Kāda ir iepirkuma komisijas un/vai ekspertu kompetences nozīme piegādātāju izpratnes un tiesību kontekstā?

  • Kāds ir tiesas vērtējums jeb atziņas par piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem? 

Vebināra vadītāja IEVA LĀCENBERGA-ROCĒNA

Publisko iepirkumu eksperte, juriste, Mg. iur.

Publiskais iepirkums ir Ievas profesionālās dzīves mīlestība. Jau vairāk kā 15 gadu pieredze darbā ar publisko iepirkumu jautājumiem, strādājot gan piegādātāja, gan pasūtītāja, gan arī uzraugu pusē, Ieva guvusi pieredzi dažādu praktisku jautājumu risināšanā.
Šobrīd Ieva ir juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā, kur ikdienā lielākoties strādā ar publiskajiem iepirkumiem, kas nepieciešami institūta intrastruktūras attīstībai.
Ieva uzskata, ka izglītotu cilvēku raksturo spēja sarežģītas lietas vienkāršot, savukārt vienkāršās atstāt vienkāršas. Montēns ir teicis: „Vienkāršība padara dzīvi ne tikai patīkamāku, bet arī tīrāku un skaistāku…“

 

Vebināra auditorija: iepirkumu speciālisti, juristi un pretendentu pārstāvji.

 

Pieteikšanās: līdz 13.oktobrim, plkst. 15.00
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 49,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).

PIETEIKTIES

Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā; dalībnieks atsauc dalību vebinārā vienu nedēļu pirms vebināra norises.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

  • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
  • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

 
Cita informācija: Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.
Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

 

Visi semināri un vebināri