PIETEIKTIES

VEBINĀRS

Iepirkumu komisijas locekļu, sekretāres, ekspertu un iestādes vadītāja administratīvā atbildība

6. novembrī 10:00-13:00

 

Administratīvā atbildība:

Jau kādu laiku Iepirkumu uzraudzības biroja kompetencē ir ne tikai iesniegumu jeb sūdzību par publiskajiem iepirkumiem izvērtēšana un dažāda veida metodisks atbalsts iepirkuma veicējiem un dalībniekiem, bet arī atbildīgo amatpersonu sodīšanas iespēja. Birojā izveidots Administratīvo sodu departaments veic par publiskajiem iepirkumiem atbildīgo personu rīcības atbilstības izvērtēšanu un konstatētu pārkāpumu gadījumos izdod nelabvēlīgus lēmumus.
2020.gada 1.jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības likumu un grozījumi Publisko iepirkumu likumā. Vebinārā pārrunāsim iepirkumu komisijas locekļu administratīvās atbildības aktuālos aspektus jeb noskaidrosim, kas jāzina iepirkuma komisijas loceklim vai iestādes vadītājam par administratīvo atbildību publiskajos iepirkumos.
Būtiski ir atbildīgajām amatpersonām izprast savu atbildību un administratīvās pārkāpuma lietvedības uzsākšanas laikā sniegt precīzus paskaidrojumus konstatētā pārkāpuma kontekstā vai apzināties un izprast savas tiesības vērsties pret pārkāpuma interpretāciju savlaicīgi.

Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Administratīvie pārkāpumi publiskajos iepirkumos, kas var būt pamats personas saukšanai pie administrativās atbildības.

  • Administratīvie sodi un citas sekas. 

  • Kā rīkoties iestādei, saņemot Iepirkumu uzraudzības biroja pieprasījumu saistībā ar iespējamu administratīvās pārkāpuma lietas ierosināšanu?

  • Kas par administratīvā pārkāpuma lietvedību un procesu jāzina personai, kas tiek saukta pie atbildības?

Vebināra vadītāja IEVA LĀCENBERGA-ROCĒNA

Publisko iepirkumu eksperte – juriste, Mg. iur.

Publiskais iepirkums ir Ievas profesionālās dzīves mīlestība. Jau vairāk kā 15 gadu pieredze darbā ar publisko iepirkumu jautājumiem, strādājot gan piegādātāja, gan pasūtītāja, gan arī uzraugu pusē, Ieva guvusi pieredzi dažādu praktisku jautājumu risināšanā.
Šobrīd Ieva ir juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā, kur ikdienā lielākoties strādā ar publiskajiem iepirkumiem, kas nepieciešami institūta intrastruktūras attīstībai.
Ieva uzskata, ka izglītotu cilvēku raksturo spēja sarežģītas lietas vienkāršot, savukārt vienkāršās atstāt vienkāršas. Montēns ir teicis: „Vienkāršība padara dzīvi ne tikai patīkamāku, bet arī tīrāku un skaistāku…“

 

Vebināra auditorija: iepirkumu komisijas locekļi, iepirkumu speciālisti, juristi un iestāžu vadītāji.

Pieteikšanās: līdz 3. novembrim, plkst. 15.00
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 49,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).

PIETEIKTIES

Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā; dalībnieks atsauc dalību vebinārā vienu nedēļu pirms vebināra norises.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

  • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
  • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

 
Cita informācija: Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.
Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

 

Visi semināri un vebināri