13. novembrī 10:00-13:00

Iepirkumu komisijas locekļu, sekretāres, ekspertu un iestādes vadītāja administratīvā atbildība

Jau kādu laiku Iepirkumu uzraudzības biroja kompetencē ir ne tikai iesniegumu jeb sūdzību par publiskajiem iepirkumiem izvērtēšana un dažāda veida metodisks atbalsts iepirkuma veicējiem un dalībniekiem, bet arī atbildīgo amatpersonu sodīšanas iespēja. Birojā izveidots Administratīvo sodu departaments veic par publiskajiem iepirkumiem atbildīgo personu rīcības atbilstības izvērtēšanu un konstatētu pārkāpumu gadījumos izdod nelabvēlīgus lēmumus.
2020.gada 1.jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības likumu un grozījumi Publisko iepirkumu likumā. Vebinārā pārrunāsim iepirkumu komisijas locekļu administratīvās atbildības aktuālos aspektus jeb noskaidrosim, kas jāzina iepirkuma komisijas loceklim vai iestādes vadītājam par administratīvo atbildību publiskajos iepirkumos.
Būtiski ir atbildīgajām amatpersonām izprast savu atbildību un administratīvās pārkāpuma lietvedības uzsākšanas laikā sniegt precīzus paskaidrojumus konstatētā pārkāpuma kontekstā vai apzināties un izprast savas tiesības vērsties pret pārkāpuma interpretāciju savlaicīgi.

Visi semināri un vebināri