22. oktobrī 10:00-13:00

Kas jāzina uzņēmējam par konkurences tiesībām?

Bieži vien tirgus dalībnieki ne līdz galam izprot, ko drīkst un ko nedrīkst, lai to rīcība atbilstu Konkurences likumā paredzētajam regulējumam. Piemēram, ar kādu informāciju tirgus dalībnieki drīkst apmainīties? Vai konkurenti drīkst veidot apvienības? Tāpat tirgus dalībnieki bieži vien nav informēti, kādā veidā novērst iespējamos pārkāpuma riskus, tirgus dalībniekiem reizēm nav pieredze veikt jebkādas preventīvas darbības savā uzņēmumā. Uzņēmējam – gan potenciālajam, gan tādam, kas jau darbojas, ir svarīgi zināt Konkurences tiesības pamata principus, lai saprastu gan ieguvumus no konkurences, gan sekas kādas iestājas, ja Konkurences likums tiek pārkāpts.

konkurences padome

Visi semināri un vebināri