VEBINĀRS
Kas jāzina uzņēmējam par konkurences tiesībām?

22. oktobrī 10:00-13:00

Konkurences likuma regulējums:

Bieži vien tirgus dalībnieki ne līdz galam izprot, ko drīkst un ko nedrīkst, lai to rīcība atbilstu Konkurences likumā paredzētajam regulējumam. Piemēram, ar kādu informāciju tirgus dalībnieki drīkst apmainīties? Vai konkurenti drīkst veidot apvienības? Tāpat tirgus dalībnieki bieži vien nav informēti, kādā veidā novērst iespējamos pārkāpuma riskus, tirgus dalībniekiem reizēm nav pieredze veikt jebkādas preventīvas darbības savā uzņēmumā. Uzņēmējam – gan potenciālajam, gan tādam, kas jau darbojas, ir svarīgi zināt Konkurences tiesības pamata principus, lai saprastu gan ieguvumus no konkurences, gan sekas kādas iestājas, ja Konkurences likums tiek pārkāpts.

konkurences padome

  • Kas ir Konkurences padomes galvenās kompetences? Pilnvaru apjoms izmeklēšanā.

  • Kas ir sensitīva informācija? Ar kādu informāciju drīkst/nedrīkst apmainīties?

  • Aizliegtas vienošanās/atļautas horizontālās sadarbības vienošanās?

  • Pieļaujamās sadarbības formas, to riski, kas jāizvērtē?

  • Kas jāzina asociācijas biedriem, lai novērstu pārkāpuma risku?

  • Cik būtiski ir izstrādāt uzņēmumā konkurences ievērošanas vadlīnijas?

  • Pašnovērtējuma rīks – uzņēmējiem?

  • Imunitāte no potenciālā soda. Kas ir iecietības programma un ko tā paredz?

Vebināra vadītāja IEVA ŠMITE:

Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore.

Pieredze, strādājot Konkurences padomē  vairāk kā 12 gadus, pēdējos piecus gadus veltot tieši aizliegtām vienošanām jeb karteļiem, kas ir smagākie konkurences tiesību pārkāpumi.
“Uzskatu, ka nedrīkst zaudēt ikdienas darbā konkurences tiesību piemērošanas praksi, tāpēc piedalos ne tikai departamenta administratīvā pārvaldīšanā, bet piedaloties arī  lietu/iesniegumu izpētes procesos, ņemot dalību gan procesuālajās darbībās, gan prevenciju organizēšanā. Uzskatu, ka ļoti liela loma ir ne tikai pārkāpumu konstatēšanā, bet arī konkurences kultūras veicināšanai, tāpēc dažādos formātos, nodrošinu vismaz 70% no visiem iestādes izglītošanas pasākumiem.”
Tāpat ir starptautiska pieredze (ECN darba grupas, OECD, Twining projekti) gan piedaloties, gan prezentējot iestādes pieredzi. Kā arī pieredze un prakse, pārstāvot iestādi tiesvedības procesos.

Vebināra auditorija: uzņēmēji (gan tie, kas jau darbojas, gan tie, kas vēl plāno nodarboties ar uzņēmējdarbību/asociācijas/asociācijas biedri).