26. novembrī 10:00-13:30

Ieteikumi iepirkumu veikšanai Eiropas Savienības fondu ietvaros (pasūtītāju pārstāvjiem ar priekšzināšanām iepirkumu jomā)

Viens no veiksmīga Eiropas Savienības fondu finansēta projekta īstenošanas stūrakmeņiem ir atbilstoši realizēts iepirkums. Veicot iepirkumu atbilstības pārbaudes, secināms, ka pasūtītāji, sagatavojot iepirkuma dokumentus un izvērtējot saņemtos piedāvājumus, nereti pieļauj vienas un tās pašas kļūdas, kas diemžēl var rezultēties ar finanšu korekcijām – Eiropas Savienības fonda finansējuma samazināšanu. Šajā seminārā sniegtie ieteikumi iepirkumu plānošanai, iepirkuma dokumentu sagatavošanai, piedāvājumu izvērtēšanai un līguma izpildes uzraudzībai palīdzēs jums izvairīties no raksturīgākajām kļūdām.

Visi semināri un vebināri