PIETEIKTIES

VEBINĀRS
Ieteikumi iepirkumu veikšanai Eiropas Savienības fondu ietvaros (pasūtītāju pārstāvjiem ar priekšzināšanām iepirkumu jomā)


26. novembrī 10:00-13:30

 

Atbilstoši realizēts iepirkums:

Viens no veiksmīga Eiropas Savienības fondu finansēta projekta īstenošanas stūrakmeņiem ir atbilstoši realizēts iepirkums. Veicot iepirkumu atbilstības pārbaudes, secināms, ka pasūtītāji, sagatavojot iepirkuma dokumentus un izvērtējot saņemtos piedāvājumus, nereti pieļauj vienas un tās pašas kļūdas, kas diemžēl var rezultēties ar finanšu korekcijām – Eiropas Savienības fonda finansējuma samazināšanu. Šajā seminārā sniegtie ieteikumi iepirkumu plānošanai, iepirkuma dokumentu sagatavošanai, piedāvājumu izvērtēšanai un līguma izpildes uzraudzībai palīdzēs jums izvairīties no raksturīgākajām kļūdām.

Vebinārā iegūsti atbildes uz jautājumiem:

 • Kas ir jāņem vērā, plānojot iepirkumu?

 • Kā noteikt paredzamo līgumcenu un izvēlēties iepirkuma veidu?

 • Kas jāņem vērā, sagatavojot paziņojumu par līgumu?

 • Kāda ir iepirkuma komisijas kompetence un pasūtītāja pārbaudes interešu konflikta riska novēršanai?

 • Kas ir obligāti iekļaujams iepirkuma dokumentācijā?

 • Kas jāņem vērā, gatavojot iepirkuma tehnisko specifikāciju?

 • Kādas pretendentu kvalifikācijas prasības uzskatāmas par diskriminējošām, nesamērīgām un neatbilstošām iepirkuma priekšmetam?

 • Kādiem jābūt piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem?

 • Kā nepieļaut kļūdas piedāvājumu izvērtēšanā?

 • Kā novērtēt, vai pretendenta sniegtie skaidrojumi ir uzskatāmi par piedāvājumu papildināšanu?

 • Kā korekti pārbaudīt pretendentu izslēgšanas nosacījumus?

 • Kas jāņem vērā, veicot iepirkuma rezultātā noslēgto līgumu uzraudzību?

Vebināra vadītāja: DAINA PULKSTENE


Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.

Gandrīz desmit gadu darba pieredze šajā amatā, veicot iepirkumu pārbaudes, izvērtējot pasūtītāju pieļautos pārkāpumus, sniedzot konsultācijas un veicot Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēju apmācības publisko iepirkumu jautājumos.

 

 

Vebināra auditorija: pasūtītāja pārstāvji ar priekšzināšanām iepirkumā.

Pieteikšanās: līdz 24. novembrim, plkst. 15.00
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 49,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).
Dalība vebinārā iespējama arī tikai iegādājoties tā video ierakstu, kas būs pieejams trīs dienas. 

PIETEIKTIES

Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.
Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

 • Dators ar interneta pieslēgumu;
 • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

Cita informācija: Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.
Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

 

Visi semināri un vebināri