PIETEIKTIES

VEBINĀRS

Sarunu procedūras piemērošana, norises praktiskie aspekti un problemātika

5. novembrī 10:00-13:00

 

Tiesisko pamatu piemērošana sarunu procedūrai:

Sarunu procedūra ir viena no bieži piemērojamām procedūrām, tomēr ar to saistīta virkne jautājumu un problēmaspektu. Plašu regulējumu attiecībā uz procedūras norisi likums neietver, t.sk, tā ir katra pasūtītāja atbildība izvērtēt sarunu procedūras piemērošanas tiesisko pamatu, kā arī nodrošināt, ka procedūras ietvaros tiek ievēroti ne tikai “rakstītie likumi”, bet arī “nerakstītie”, kas izriet no vispārējiem iepirkumu principiem.

 

Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Sarunu procedūras piemērošanas tiesiskais pamats.

  • Sarunu procedūra, ja būvdarbus, piegādes vai pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts piegādātājs.

  • Neparedzami ārkārtas apstākļi un steidzamība kā pamatojums sarunu procedūras piemērošanai.

  • Sarunu procedūra, ja nepieciešamas papildu piegādes no sākotnējā piegādātāja.

  • Sarunu procedūras nolikums un tehniskās specifikācijas.

  • Sarunu priekšmets, par ko drīkst vienoties sarunu ietvaros?

  • Sarunu procedūras dokumentēšana.

  • Sarunu procedūras norise – rakstītie un nerakstītie likumi.

Vebināra vadītāja: LĪGA AVENA

Juriste, publisko iepirkumu eksperte ar 12 gadu stāžu.

Piedalījusies publisko iepirkumu normatīvā regulējuma izstrādē un pilnveidošanā. Galvenās darbības jomas: Komerctiesības un Publiskās tiesības, publiskais iepirkums, ES finansējuma piesaiste un projektu ieviešanas vadība, būvniecības jomas normatīvais regulējums, eksperts zinātniskos pētījumos, investīciju projektu novērtēšanā un stratēģiskā plānošanā. Pēdējo 10 gadu laikā izstrādātas un realizētas vairāk nekā 600 publisko iepirkumu procedūras, t.sk. >200 būvniecības jomā, liela daļa ES fondu projektu ietvaros. Docētājs Rīgas Stradiņa universitātē, iur. PhD kandidāts, pašlaik izstrādā promocijas darbu “Būvdarbu iepirkumu kvalitātes nodrošinājuma tiesiskās problēmas”. 


Vebināra auditorija:
iepirkumu speciālisti, pasūtītāji. 

Pieteikšanās: līdz 4. novembrim, plkst. 15.00
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 49,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).
Dalība vebinārā iespējama arī tikai iegādājoties tā video ierakstu, kas būs pieejams trīs dienas. 

PIETEIKTIES

Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

  • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
  • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

 
Cita informācija: Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.
Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

 

Visi semināri un vebināri