5. novembrī 10:00-13:00

Sarunu procedūras piemērošana, norises praktiskie aspekti un problemātika

Sarunu procedūra ir viena no bieži piemērojamām procedūrām, tomēr ar to saistīta virkne jautājumu un problēmaspektu. Plašu regulējumu attiecībā uz procedūras norisi likums neietver, t.sk, tā ir katra pasūtītāja atbildība izvērtēt sarunu procedūras piemērošanas tiesisko pamatu, kā arī nodrošināt, ka procedūras ietvaros tiek ievēroti ne tikai “rakstītie likumi”, bet arī “nerakstītie”, kas izriet no vispārējiem iepirkumu principiem.

Visi semināri un vebināri