PIETEIKTIES

VEBINĀRS

Iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas praktiskie aspekti

15. decembrī 10:00-13:00

 

Atbilstošas iepirkuma dokumentācijas sagatavošana:

Publiskais iepirkums ir komplicēts vairāku pakāpju process ar dažādiem procesa dalībniekiem, kur katram šī procesa dalībniekam ir savas intereses un redzējums par iepirkuma norisi un tā iznākumu. Jebkurā šādā procesā, kurā satiekas dažādu pušu intereses, izšķiroša nozīme procesa efektīvai norisei ir procesa norises noteikumiem. Attiecīgi tas, cik efektīvi, veiksmīgi un kvalitatīvi pasūtītājam izdosies realizēt publisko iepirkumu, vistiešākajā mērā ir saistīts ar iepirkuma dokumentācijas kvalitāti.

Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Izmantojamie principi un pieejas iepirkuma satura efektīvai izveidei.

  • Iepirkuma prasību reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanas aspekti.

  • Efektīvākās pieejas iepirkuma tehnisko specifikāciju sagatavošanā.

  • Iepirkuma kvalifikācijas prasību sagatavošanas praktiskie aspekti.

  • Pretendentu vērtēšanas kritēriju veidošanas principi.

  • Biežāk pieļautās kļūdas iepirkuma prasību sagatavošanā.

  • Praktiski izmantojamie rīki iepirkuma dokumentācijas pārbaudei.

Vebināra vadītājs: LAURIS BIEZAIS 

 

AS “Latvijas valsts meži” vecākais iepirkumu un līgumu vadītājs.

 

Publisko iepirkumu eksperts ar vairāk kā 10 gadu pieredzi visdažādākā satura publisko iepirkumu organizēšanā.

 


Vebināra auditorija:
jebkurš speciālists, kurš iesaistīts iepirkuma organizēšanā un iepirkuma satura sagatavošanā.

Pieteikšanās: līdz 14. decembrim, plkst. 15.00
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 49,00 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).
Dalība vebinārā iespējama arī tikai iegādājoties tā video ierakstu, kas būs pieejams trīs dienas. 

PIETEIKTIES

Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

  • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
  • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

 
Cita informācija: Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.
Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

 

Visi semināri un vebināri