VEBINĀRS

Iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas praktiskie aspekti

15. decembrī 10:00-13:00

 

Atbilstošas iepirkuma dokumentācijas sagatavošana:

Publiskais iepirkums ir komplicēts vairāku pakāpju process ar dažādiem procesa dalībniekiem, kur katram šī procesa dalībniekam ir savas intereses un redzējums par iepirkuma norisi un tā iznākumu. Jebkurā šādā procesā, kurā satiekas dažādu pušu intereses, izšķiroša nozīme procesa efektīvai norisei ir procesa norises noteikumiem. Attiecīgi tas, cik efektīvi, veiksmīgi un kvalitatīvi pasūtītājam izdosies realizēt publisko iepirkumu, vistiešākajā mērā ir saistīts ar iepirkuma dokumentācijas kvalitāti.

 

 

Visi semināri un vebināri