VEBINĀRS
Tirgus izpētes, cenu aptaujas, zemsliekšņu iepirkumi, u.c. “ārpus regulējuma” iepirkumi

2020. gada 30.aprīlī 14:00-17:00

Problēmas ieskicējums:

Iepirkumu jomā sastopami dažādi jēdzieni, t.sk. tirgus izpētes, cenu aptaujas, zemsliekšņu iepirkumi, u.c., kas ir iepirkumu jomas neregulētā daļa, līdz ar to arī nozarē nav vienotas koncepcijas un izpratnes, kādos gadījumos un kas vispār būtu jādokumentē, kādi ir būtiskākie šādas dokumentēšanas mērķi, kas būtu jānodrošina, vienlaikus neveicot liekas darbības un neradot lieku administratīvo slogu. Īpaši tas būtiski pašlaik, kad svarīgi domāt par resursu optimizāciju un efektivitātes paaugstināšanu, lai neradītu lieku administratīvo slogu, vienlaikus arī novēršot riskus, kas saistāmi par šādu neregulēto iepirkumu veikšanu.

Par vebināra vadītāju:

Līga Avena — publisko iepirkumu eksperts ar 12 gadu stāžu.
Piedalījusies publisko iepirkumu normatīvā regulējuma izstrādē un pilnveidošanā. Galvenās darbības jomas: Komerctiesības un Publiskās tiesības, publiskais iepirkums, ES finansējuma piesaiste un projektu ieviešanas vadība, būvniecības jomas normatīvais regulējums, eksperts zinātniskos pētījumos, investīciju projektu novērtēšanā un stratēģiskā plānošanā. Pēdējo 10 gadu laikā izstrādātas un realizētas vairāk nekā 600 publisko iepirkumu procedūras, t.sk. >200 būvniecības jomā, liela daļa ES fondu projektu ietvaros. Docētājs Rīgas Stradiņa universitātē, iur. PhD kandidāts, pašlaik izstrādā promocijas darbu “Būvdarbu iepirkumu kvalitātes nodrošinājuma tiesiskās problēmas”.

Visi semināri un vebināri