8. decembrī 10:00-13:00

Amata aprakstu izstrādes galvenās tendences, tipveida kļūdas.
Darba snieguma vadība un novērtēšana.

Tuvojas laiks, kad pārskatām gada rezultātus, veicam darbinieku novērtēšanu, un nosakām mērķus nākamajam gadam. Atkal aktualizējas jautājumi par to, cik liela nozīme ir amata aprakstam, ko tajā minēt, kā izvērtēt būtiskāko? Kā novērtēt darbinieka sniegumu un kompetences? Kā izvirzīt amatam noteiktās prasības un novērtēt to atbilstību?

Visi semināri un vebināri