20. janvārī 10:00-13:00

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums

Praktiskā piemērošana:

Lai arī likumā ir diezgan plaši definēti saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanā izmantojamie kritēriji, tomēr tieši “plašais” definējums visbiežāk ir klupšanas akmens to praktiskā piemērošanā, jo gan pasūtītājiem, gan pretendentiem trūkst praktisko zināšanu saistošo tiesību normu pareizā izpratnē un piemērošanā.
Vebināra mērķis ir skaidrot piedāvājumu vērtēšanas kārtību, normatīvo aktu piemērošanu un principus, kas jāievēro. Tiks sniegti arī praktiski piemēri dažādu jomu iepirkumos, atspoguļojot iespējamos vērtēšanas kritērijus un to vērtēšanas algoritmus, analizējot gan pozitīvos piemērus, gan arī “slikto praksi”, kas neļauj sasniegt mērķi pēc būtības.

Visi semināri un vebināri