29. janvārī 10:00-13:00

Iekšējā kontroles sistēma – procesu analīze un finanšu vadība

Iekšējā kontrole – vienots process uzņēmumā. Iekšējā kontrole nav atsevišķs notikums vai gadījums, bet gan pasākumu virkne, kas ietekmē visa uzņēmuma darbības. Šie pasākumi ir nepārtraukti ietverti visos uzņēmuma darba procesos. Tie attiecas uz visu organizāciju un raksturo organizācijas vadības stilu.

Visi semināri un vebināri