PIETEIKTIES

29. janvārī 10:00-13:00

Iekšējā kontroles sistēma – procesu analīze un finanšu vadība

 

Iekšējā kontrole – vienots process uzņēmumā. Iekšējā kontrole nav atsevišķs notikums vai gadījums, bet gan pasākumu virkne, kas ietekmē visa uzņēmuma darbības. Šie pasākumi ir nepārtraukti ietverti visos uzņēmuma darba procesos. Tie attiecas uz visu organizāciju un raksturo organizācijas vadības stilu.

Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kas ir iekšējās kontroles sistēma?

 • Mērķis un nozīme;

 • Normatīvais regulējums;

 • Iekšējās kontroles sistēmas modeļi, COSO modelis;

 • Iekšējās kontroles sistēmas elementi;

 • Darbības plānošana;

 • Kontroles vides izveidošana;

 • Risku noteikšana, analīze un novērtēšana;

 • Kontroles pasākumu īstenošana, kontroles efektivitāte;

 • Informācija un saziņa IKS ietvaros;

 • Uzraudzība IKS ietvaros;

 • Ierobežojumi;

 • Dokumentācija.

Vebināra vadītāja: Sandra Bāliņa

 

Zvērināta revidenta palīgs ar 20 gadu darba stāžu budžeta iestādēs, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās, SIA, AS. Iekšējais auditors, sertificēts nodokļu konsultants.

 

 

 

Pieteikšanās: līdz 28. janvārim, plkst. 15.00
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Vebināra auditorija: iestāžu un uzņēmumu vadītāji, grāmatveži, iekšējie auditori

Cena: € 55,37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).
Dalība vebinārā iespējama arī tikai iegādājoties tā video ierakstu, kas būs pieejams trīs dienas. 

PIETEIKTIES

Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

 • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
 • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

 
Cita informācija: Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.
Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

 

Visi semināri un vebināri