4. februārī 10:00-13:00

Kā definēt prasības e-formā iesniedzamajiem iepirkumu dokumentiem un organizēt tālāko darbību ar tiem?

Drošais elektroniskais paraksts Latvijā jau trešo gadu ir pieejams bez maksas un bez skaita ierobežojuma, taču iespēja dokumentus elektroniski parakstīt jebkurā no trijiem pieejamajiem formātiem un kopā ar tehnisko iespēju veidot dažāda satura e-dokumentu paketes, rada samulsumu un nevajadzīgas problēmas gan iepirkumu veicējiem, gan to dalībniekiem, ja prasības elektroniski iesniedzamajiem dokumentiem nav precīzi definētas.
Atruna: vebinārā netiks skarti dokumentu noformēšanas “parastie aspekti” (kuram rekvizītam kur jāatrodas), kā arī dažādu iepirkumu platformu specifika.

Visi semināri un vebināri