PIETEIKTIES

12. februārī 10:00-13:00

Labbūtības (well-being) nozīme darba vidē

 

Darba vide un darbinieku labbūtība ir viens no aktuālākajiem jautājumiem personāla vadībā pasaulē jau daudzu gadus, bet īpaši aktualizējies kopš COVID-19 krīzes sākuma. Kādi faktori jāņem vērā, lai darbinieki justos iesaistīti un piederīgi darba devējam, motivēti sasniegt augstus darba rezultātus?

Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Labbūtības jēdziens un nozīme darba vietā.

  • Kāpēc darba devējam par darbinieku labbūtību ir jādomā?

  • Labbūtību ietekmējošie faktori.

  • Labbūtības dimensijas.

  • Darbinieku apmierinātība ar darbu, motivācija, iesaiste un labbūtība.

  • Veselību veicinoši pasākumi darba vietā.

  • Labbūtība un ilgtspēja.

Vebināra vadītāja Gundega Dambe: 

 

 

Lektore un personāla vadītāja ar vairāk kā 20 gadu pieredzi. Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle, LSK cilvēkresursu attīstības un veselības veicināšanas vadītāja.

 

 

Pieteikšanās: līdz 11. februārim, plkst. 15.00
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Vebināra auditorija: personāla speciālisti un vadītāji, uzņēmumu vadītāji, menedžeri u.c.

Cena: € 55,37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).
Dalība vebinārā iespējama arī tikai iegādājoties tā video ierakstu, kas būs pieejams trīs dienas. 

PIETEIKTIES

Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

  • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
  • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

 
Cita informācija: Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.
Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

 

Visi semināri un vebināri