12. februārī 10:00-13:00

Labbūtības (well-being) nozīme darba vidē

Darba vide un darbinieku labbūtība ir viens no aktuālākajiem jautājumiem personāla vadībā pasaulē jau daudzu gadus, bet īpaši aktualizējies kopš COVID-19 krīzes sākuma. Kādi faktori jāņem vērā, lai darbinieki justos iesaistīti un piederīgi darba devējam, motivēti sasniegt augstus darba rezultātus?

Visi semināri un vebināri