17. februārī 10:00-13:00

Piedāvājumu vērtēšana, precizēšana un papildināšana jeb kā nodrošināt tiesisku iepirkuma procedūras rezultātu

Lai gan iepirkuma nolikums var būt izstrādāts skaidri, saprotami un atbilstoši likuma prasībām, sekmīga un tiesiska rezultāta priekšnosacījums ir tiesību normu un arī nolikuma prasību korekta tulkošana un piemērošana, kur visbiežāk pasūtītājs arī kļūdās. Būtiski ir saprast un prast piemērot ne tikai rakstītos likumus, bet arī pārzināt vispārpieņemtos principus un praksi iepirkumu jomā, nodrošinot ne tikai efektivitāti, bet arī iepirkuma procedūras atbilstību atklātības, vienlīdzīgas attieksmes u.c. principiem.

Visi semināri un vebināri