53. seminārs

Jaunais Publisko iepirkumu likums

2017.gada 13.aprīlī

Problēmas ieskicējums:
Saeima 2016.gada 15.decembrī pieņēma jaunu Publisko iepirkumu likumu, pārņemot direktīvas 2014/24/ES prasības. Likums ir stājies spēkā 2017.gada 1.martā un vairākos likuma piemērošanas aspektos paredz no iepriekšējā tiesiskā regulējuma atšķirīgas normas. Ministru kabinets ir izdevis arī vairākus noteikumus Publisko iepirkumu likuma piemērošanai.

Visi semināri