54. seminārs

Mazais jeb zemsliekšņa iepirkums

2017.gada 27.aprīlis

Problēmas ieskicējums:
Jaunā Publisko iepirkumu likuma redakcija stājusies spēkā 2017.gada 1.martā. Likumā iekļautas izmaiņas skārušas gan iepirkumu veikšanas kārtību (mazais iepirkums un 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumi),iepirkuma procedūras, izvirzāmo prasību apjomu piegādātājiem, gan publicitātes pasākumus atklātības principa nodrošināšanai. Jaunajā likumā mazie iepirkumi ir tie iepirkumi, kam palielināts ne tikai piemērošanas slieksnis, bet detalizētāk atrunāta pasūtītāja rīcība dažādās problēmsituācijās.

Visi semināri