18. februārī 10:00-13:00

Nesamērīgas un nepamatotas prasības publiskajos iepirkumos, to apstrīdēšana un efektīva savu interešu aizsardzība līdz piedāvājuma
iesniegšanai un pēc tam

Pasūtītājam ir zināma izvēles brīvība attiecībā uz iepirkumos izvirzāmo prasību izvēli. Tomēr publiskā iepirkuma noteikumi nosaka pasūtītājam pienākumu ar konkursa prasībām veidot arī konkurenci, izslēdzot favorītismu.
Bieži vien strīdi par prettiesiskām un konkurenci ierobežojošām vai neskaidrām un interpretējamām prasībām piegādātājiem rodas jau pie rezultātu saņemšanas. Līdz ar to svarīgi ir savlaicīgi izmantot jautājumu uzdošanas, prasību precizēšanas iespēju vai lūgt pasūtītāju grozīt prasību, lai tiesisko interešu aizsardzība būtu efektīvāka un “spēles noteikumi” noskaidroti pirms piedāvājumu sagatavošanas.
Vebinārā apskatīsim gan piemērus no prakses, gan arī judikatūras atziņas, lai piegādātāja iepirkuma speciālistiem, kas iegulda laiku piedāvājumu sagatavošanā, būtu pamats stratēģijai par dalību iepirkumos pie skaidrām un pamatotām prasībām.

Visi semināri un vebināri