PIETEIKTIES

18. martā 10:00-15:00

EIS izmantošana iepirkumu organizēšanā un efektīvā finanšu līdzekļu izmantošanā (pasūtītāju pārstāvjiem – iesācējiem vai ar nelielām priekšzināšanām iepirkumu jomā)

 

Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS) ir IT sistēma, kas publisko iepirkumu jomā uztverama kā viens no iepirkumu realizācijas instrumentiem, tādējādi, EIS izmantojot, pasūtītāja vajadzības apmierināšanai ir jāievēro publiskā iepirkuma pamatprincipi – atklātība, konkurences nodrošināšana un efektīva pasūtītāja līdzekļu izmantošana.
EIS ir vairākas apakšsistēmas, bet biežāk lietotās ir e-konkursa apakšsistēma un e-pasūtījumu apakšsistēma (e-katalogi). Semināra laikā aplūkosim jautājumus, kas skar racionālu pieeju iepirkumu plānošanā, ko savukārt ietekmē gan korekta iepirkuma līgumcenu un optimāla līgumu termiņu noteikšana, pareizas iepirkuma līguma veida un iepirkumu metodes noteikšanu. Aplūkosim arī gadījumus, kad ir efektīva EIS e-katalogu sortimenta izmantošana valsts un pašvaldības iestāžu iepirkumu plānošanā un realizēšanā, lai nodrošinātu pasūtītāja vajadzību apmierināšanu, efektīvi izmantojot tam piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanu. Seminārā aplūkosim arī to, kāda ir pasūtītāju iespējas ietekmēt e-katalogu sortimentu, kā izmantot centralizācijas principus iepirkumu veikšanai arī Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kas ir iepirkums?

 • Kādi ir iepirkuma veidi?

 • Kas ir paredzamā līgumcena?

 • Kāpēc iepirkumu dala daļās?

 • Kas ir optimālais līguma (vienošanās) termiņš?

 • Kas ir regulāra rakstura iepirkumi?

 • Kas ir iepirkuma plānošana, kāpēc tā nepieciešama?

 • Kādas ir iepirkuma metodes?

 • Kas ir iepirkuma plāns?

 • Kas ir EIS, kādas ir EIS priekšrocības un trūkumi?

 • Kāds EIS e-katalogu piedāvājums 2020./2021.gada?

 • Kā EIS izmantot iepirkumu realizēšanai valsts un pašvaldību iestādēs?

 • Kā pircēji un piegādātāji var ietekmēt e-katalogu sortimentu?

 • Kas var iepirkties EIS e-katalogos?

 • Kā iepirkties EIS e-katalogos jeb kā var iepirkties, nepiemērojot

 • Publiskā iepirkuma likumā noteiktās iepirkuma metodes?

 • Kas ir darījumu koks?

 • Kādas ir pircēju un piegādātāju tiesības un pienākumi EIS darījumu norisē?

 • Kas ir atliktais grozs un kādos gadījumos to izmanto?

 • Kā mijiedarbojas iepirkumu centralizācija un EIS iepirkumu organizēšanā?

 • Kas ir centralizācija vienas iestādes vai pašvaldības ietvaros?

 • Vai EIS var izmantot ārkārtas apstākļu iepirkumos?

 • Kāpēc darījums EIS e-katalogā ir iepirkums?

Vebināra vadītāja: Astra Bērziņa

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta kancelejas, pārtikas un mēbeļu katalogu vadītāja.

Strādājusi Iepirkumu uzraudzības birojā Metodoloģijas departamentā.
Pieredze praktiskā iepirkumu veikšanā, tostarp tehnisko specifikāciju izstrādē, piedāvājumu vērtēšanā un līgumu izpildē.

 

 

Pieteikšanās: līdz 17. martam, plkst. 15.00
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Vebināra auditorija: iepirkumu speciālisti, vadītāji, juristi u.c.

Cena: € 55,37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).
Dalība vebinārā iespējama arī tikai iegādājoties tā video ierakstu, kas būs pieejams trīs dienas. 

PIETEIKTIES

Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

 • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
 • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

 
Cita informācija: Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.
Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

 

Visi semināri un vebināri