18. martā 10:00-15:00

EIS izmantošana iepirkumu organizēšanā un efektīvā finanšu līdzekļu izmantošanā (pasūtītāju pārstāvjiem – iesācējiem vai ar nelielām priekšzināšanām iepirkumu jomā)

Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS) ir IT sistēma, kas publisko iepirkumu jomā uztverama kā viens no iepirkumu realizācijas instrumentiem, tādējādi, EIS izmantojot, pasūtītāja vajadzības apmierināšanai ir jāievēro publiskā iepirkuma pamatprincipi – atklātība, konkurences nodrošināšana un efektīva pasūtītāja līdzekļu izmantošana.
EIS ir vairākas apakšsistēmas, bet biežāk lietotās ir e-konkursa apakšsistēma un e-pasūtījumu apakšsistēma (e-katalogi). Semināra laikā aplūkosim jautājumus, kas skar racionālu pieeju iepirkumu plānošanā, ko savukārt ietekmē gan korekta iepirkuma līgumcenu un optimāla līgumu termiņu noteikšana, pareizas iepirkuma līguma veida un iepirkumu metodes noteikšanu. Aplūkosim arī gadījumus, kad ir efektīva EIS e-katalogu sortimenta izmantošana valsts un pašvaldības iestāžu iepirkumu plānošanā un realizēšanā, lai nodrošinātu pasūtītāja vajadzību apmierināšanu, efektīvi izmantojot tam piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanu. Seminārā aplūkosim arī to, kādas ir pasūtītāju iespējas ietekmēt e-katalogu sortimentu, kā izmantot centralizācijas principus iepirkumu veikšanai arī Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Visi semināri un vebināri