19. martā 10:00-13:00

Personāla lietvedības aktualitātes 2021

Personāla lietvedība aizņem ievērojamu daļu personāla speciālistu un personāla vadītāju darba laika. Nereti to asociējam ar birokrātisko slogu. Runāsim par to, kā optimizēt personāllietvedības procesu, kādiem dokumentiem un kāpēc jābūt, kā to saturs ietekmē darba tiesisko attiecību vadību.

Visi semināri un vebināri