VEBINĀRS
Darbinieku motivācija un vadītāja pašmotivācija attālināta darba situācijā

Nenotiek

Problēmas ieskicējums:

Šobrīd daudziem vadītājiem darbinieku motivēšana ir kļuvusi par vienu no pašiem galvenajiem uzdevumiem viņu darbā. Attālinātā darba režīms šo uzdevumu padara par īstu izaicinājumu. Kā radīt virtuālu darba vidi, kas dod cilvēkiem enerģiju un veicina izcilu darba sniegumu? Kā stiprināt komandas sajūtu, kad neesam viens otram blakus? Kā iesaistīt un piešķirt jēgu darbam jaunajos apstākļos? Kā vadītājam saglabāt motivāciju un atgūt savus resursus, lai būtu spēks motivēt citus?
Diemžēl neviens no motivācijas teorētiskajiem modeļiem nespēj iedot vispārpielietojamu recepti, kas būtu iedarbīga visās situācijās visiem darbiniekiem. Daži liek uzsvaru uz materiālajiem labumiem, tomēr šīs motivēšanas sistēmas sevi pilnībā neattaisno. Citi uzsver vadītāja un darbinieka attiecību vērtību, novērtējumu un taisnīgumu, bet arī šīs pieejas neko negarantē. Kopīgi pētīsim savu un darbinieku motivēšanas iespējas, lai saprastu, kas der konkrēti manā organizācijā un manā situācijā.

Visi semināri un vebināri