PIETEIKTIES

27. maijā 10:00-13:00

ES finansējumu saņēmēju, kas nav PIL un SPSIL subjekti, iepirkumu organizēšanas kārtība, praktiskie ieteikumi to īstenošanai, samazinot iespējamās finanšu korekcijas riskus

 

Komersantiem, kuru iesniegtajiem projektiem tiek piešķirts Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējums, attiecībā uz projektu ietvaros veiktajām iegādēm Ministru kabinets izstrādājis noteikumus par iepirkumu procedūru piemērošanas kārtību, tostarp ietverot noteikumos arī līguma slēgšanas un grozīšanas nosacījumus. Parasti kļūdas rodas iepirkuma norises laikā vai vēlāk, veicot iepirkuma līguma grozījumus, taču prakse rāda, ka ir aspekti, ko komersants un uzraugošās institūcijas varētu atšķirīgi interpretēt, lasot noteikumus. Šis ir komersanta risks, ka izmaksas var tikt atzītas par neattiecināmām vai daļēji atmaksājamām.
Lai izvairītos no kļūdām vai lai novērstu tās, kas varētu būt jau radušās, vebinārā tiks izanalizēti nosacījumi, kas komersantam ir saistoši, lai neiedzīvotos finanšu korekcijās. Vebinārā gūsiet atbildes, kā no projekta iesniegšanas un pēc apstiprināšanas plānot iegādes saskaņā ar saistošajiem noteikumiem.

Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kā komersantam veikt tirgus izpētes?

  • Kā pārbaudīt interešu konflikta neesamību?

  • Kā organizēt iepirkumu procedūru un vadīt iepirkuma procesu no dokumentu sagatavošanas līdz līguma noslēgšanai?

  • Kādi saistošie termiņi un kāpēc ir jāievēro?

  • Kur un kā publicēt paziņojumus?

  • Kāda ir sākotnējā un galējā piedāvājuma nozīme?

  • Kādi līguma grozījumi ir atļauti?

  • Kādi maksājuma pieprasījuma pamatojošie dokumenti attiecināmi uz projekta iegādēm?

Vebināra vadītāja: Ieva Lācenberga-Rocēna

Publisko iepirkumu eksperte – juriste, mg iur.
Publiskais iepirkums ir Ievas profesionālās dzīves mīlestība. Jau vairāk kā 15 pieredzē darbā ar publisko iepirkumu jautājumiem, strādājot gan piegādātāja, gan pasūtītāja, gan arī uzraugu pusē, Ieva guvusi pieredzi dažādu praktisku jautājumu risināšanā.
Šobrīd Ieva ir juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā, kur ikdienā lielākoties strādā ar publiskajiem iepirkumiem, kas nepieciešami institūta intrastruktūras attīstībai.
Ieva uzskata, ka izglītotu cilvēku raksturo spēja sarežģītas lietas vienkāršot, savukārt vienkāršās atstāt vienkāršas. Montēns ir teicis: „Vienkāršība padara dzīvi ne tikai patīkamāku, bet arī tīrāku un skaistāku…“

 

Vebināra auditorija: piegādātāju speciālisti, kas gatavo piedāvājumus iepirkumiem.

Pieteikšanās: līdz 26. maijam plkst. 15:00
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 55,37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).
Dalība vebinārā iespējama arī tikai iegādājoties tā video ierakstu, kas būs pieejams trīs dienas. 

PIETEIKTIES

Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

  • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
  • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

 
Cita informācija: Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.
Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

 

Visi semināri un vebināri