PIETEIKTIES

10. jūnijā 10:00-13:00

Apstrīdēšanas iesniegumu iesniegšana IUB un nepamatotie iesniegumi

 

Piegādātāja tiesības apstrīdēt iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības, pasūtītāja rīcības atbilstību vai iepirkuma procedūras rezultātus ir paredzētas publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos. Minēto tiesību realizēšanai jāizpilda likumdošanā paredzētie priekšnosacījumi – jāievēro iesnieguma iesniegšanas termiņi un noteikta forma. Tāpat, ņemot vērā Iepirkumu uzraudzības birojam likumā paredzētās tiesības (izpildoties konkrētiem nosacījumiem) atstāt iesniegumu bez izskatīšanas, iesniegums noformējams tā, lai attiecīgie nosacījumi neizpildītos. Vienlaikus, lai pēc iespējas izvairītos no nepamatota iesnieguma iesniegšanas, ir analizējama Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas un tiesu prakse.

Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Iesniegumu noformēšana atbilstoši publiskos iepirkumus regulējošajiem normatīvajiem aktiem

  • Iesniegumu iesniegšanas termiņi

  • Depozīta maksājums.

  • Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumu un tiesas spriedumu analīze – kāpēc iesniegums atzīts par nepamatotu?

  • Kā izvairīties no nepamatotu iesniegumu iesniegšanas?

Vebināra vadītāja: Monta Oga

 

IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Publisko iepirkumu jomā darbojas 15 gadus, no kuriem gandrīz 11 gadus pieredzi guvusi IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas darbā. Pieredzi guvusi arī vadot seminārus publisko iepirkumu jautājumos, piedaloties publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu izstrādes procesā, kā arī organizējot un veicot normatīvajos aktos paredzētos centralizētos iepirkumus veselības aprūpes jomā.

 

Pieteikšanās: līdz 9. jūnijam, plkst. 15.00
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Vebināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Cena: € 55,37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).
Dalība vebinārā iespējama arī tikai iegādājoties tā video ierakstu, kas būs pieejams trīs dienas. 

PIETEIKTIES

Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

  • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
  • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

 
Cita informācija: Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.
Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

 

Visi semināri un vebināri