PIETEIKTIES

3. jūnijā 10:00-13:00

Par drosmi izvēlēties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Piedāvājuma vērtēšanas kritēriju izvēles radošā darbnīca.

 

Praksē piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji izraisa lielas domstarpības iesaistīto pušu starpā, tādēļ nepieciešama drosmē, lai iepirkumā noteikti vairākus vērtēšanas kritērijus, riskējot nonākt Iepirkumu uzraudzības birojā uz sūdzību soliņā vai saņemt administratīvo sodu.
Nepārdomāti izvēlēti, nokopēti kritēriji bez iedziļināšanās visbiežāk novedīs pie apstrīdama rezultāta, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka piedāvājuma vērtēšanas kritēriju jēgu un metodiku apspriež iepirkuma komisijās pēc būtības. Pat, ja kompetentu un praksē balstītu piedāvājumu vērtēšanas kritēriju sagatavojuši nozares eksperti, iepirkuma komisijas atbildība ir tos apgūt tā, lai spētu pamatot savu vērtējumu.
Vebināra mērķis ir ievadā apskatīt piedāvājumu vērtēšanas regulējumu un prakses labos un sliktos piemērus.  Vebinārā paredzēts veidot radošo darbnīcu, kurā dalībnieki diskutē par piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem tā, kā to vajadzētu praksē veikt katrā iepirkumu komisijā. 

Vebināra mērķis ir ne tik daudz iegūt atbildes uz konkrētiem jautājumiem, bet gan radošā mijiedarbībā starp dalībniekiem, kas pārstāv dažādas iestādes vai komersantus, ar dažādu kvalifikāciju un profesionālo pieredzi, dažādos iepirkumos meklēt vērtēšanas kritērijus.

 

Vebināra vadītāja: Ieva Lācenberga-Rocēna

Publisko iepirkumu eksperte – juriste, mg iur.
Publiskais iepirkums ir Ievas profesionālās dzīves mīlestība. Jau vairāk kā 15 pieredzē darbā ar publisko iepirkumu jautājumiem, strādājot gan piegādātāja, gan pasūtītāja, gan arī uzraugu pusē, Ieva guvusi pieredzi dažādu praktisku jautājumu risināšanā.

Šobrīd Ieva ir juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā, kur ikdienā lielākoties strādā ar publiskajiem iepirkumiem, kas nepieciešami institūta intrastruktūras attīstībai.
Ieva uzskata, ka izglītotu cilvēku raksturo spēja sarežģītas lietas vienkāršot, savukārt vienkāršās atstāt vienkāršas. Montēns ir teicis: „Vienkāršība padara dzīvi ne tikai patīkamāku, bet arī tīrāku un skaistāku…“

 

Vebināra auditorija: gan pasūtītājiem, kas organizē, gan piegādātājiem, kas piedalās publiskajos iepirkumos, kā arī nozares organizācijām, kuras var sniegt būtisku atbalstu nozarei, veidojot ne tikai vadlīnijas un ieteikumu, bet praktiski ļaujot gūt izpratni par nozarē konkurenci un izaugsmi veidojošiem aspektiem.

Pieteikšanās: līdz 2. jūnijam plkst. 15:00
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 55,37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).
Dalība vebinārā iespējama arī tikai iegādājoties tā video ierakstu, kas būs pieejams trīs dienas. 

PIETEIKTIES

Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

  • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
  • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

 
Cita informācija: Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.
Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

 

Visi semināri un vebināri