11. jūnijā 10:00-13:00

Par drosmi izvēlēties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Piedāvājuma vērtēšanas kritēriju izvēles radošā darbnīca.

Praksē piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji izraisa lielas domstarpības iesaistīto pušu starpā, tādēļ nepieciešama drosme, lai iepirkumā noteiktu vairākus vērtēšanas kritērijus, riskējot nonākt Iepirkumu uzraudzības birojā uz sūdzību soliņa vai saņemt administratīvo sodu.
Nepārdomāti izvēlēti, nokopēti kritēriji bez iedziļināšanās visbiežāk novedīs pie apstrīdama rezultāta, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka piedāvājuma vērtēšanas kritēriju jēgu un metodiku apspriež iepirkuma komisijās pēc būtības. Pat, ja kompetentu un praksē balstītu piedāvājumu vērtēšanas kritēriju sagatavojuši nozares eksperti, iepirkuma komisijas atbildība ir tos apgūt tā, lai spētu pamatot savu vērtējumu.
Vebināra mērķis ir ievadā apskatīt piedāvājumu vērtēšanas regulējumu un prakses labos un sliktos piemērus.  Vebinārā paredzēts veidot radošo darbnīcu, kurā dalībnieki diskutē par piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem tā, kā to vajadzētu praksē veikt katrā iepirkumu komisijā.


Visi semināri un vebināri