VEBINĀRS
Mazais iepirkums EIS e-konkursa vidē

2020. gada 19.maijā 14:00-17:00

Problēmas ieskicējums:

Šobrīd Publisko iepirkumu likuma 39.pants paredz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursa vides obligātu piemērošanu visiem pasūtītāju (valsts un pašvaldības iestāžu) organizētiem iepirkumiem, tostarp mazo iepirkumu gadījumos. No 2020.gada 1.jūlija mazo iepirkumu norises piemērošanā būs obligāta Elektronisko iepirkumu sistēma arī atvasinātām publiskām personām, proti, valsts un pašvaldību komercsabiedrībām (SIA, A/S).
Semināra laikā tiks sniegta informācija par priekšdarbiem mazo iepirkumu organizēšanai e-konkursa vidē (lietotāju profili, lomas, paroles), sniegtas norādes par iepirkuma prasību, vērtēšanas kritēriju un dokumentu sagatavošanu atbilstoši e-konkursa vides funkcionalitātei, konsultāciju ar komersantiem organizēšanas atspoguļošanu EIS un iepirkuma protokolu atrašanās veidu un vietu. Aplūkota tiks arī pretendentu izslēgšanas nosacījumu atspoguļošana atlases prasību sadaļā un to pārbaudes iespējas. Tiks sniegta informācija par būtiskākajām atšķirībām mazā iepirkuma un atklātu konkursa norises atspoguļošanai e-konkursa vidē.

Par vebināra vadītāju:

Astra Bērziņa – Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta kancelejas, pārtikas un mēbeļu katalogu vadītāja.
Strādājusi Iepirkumu uzraudzības birojā Metodoloģijas departamentā.
Pieredze praktiskā iepirkumu veikšanā, tostarp tehnisko specifikāciju izstrādē, piedāvājumu vērtēšanā un līgumu izpildē.
Iepirkumu Gada balvas 2016 ieguvēja nominācijā “Ieguldījums publisko iepirkumu attīstībā”.

Visi semināri un vebināri