71. seminārs

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

E-konkursu praktiskie aspekti

2017.gada 14.decembrī 10:00-13:30

Problēmas ieskicējums:
Publisko iepirkumu likuma 39.pants paredz, ka pasūtītājs iepirkumos paredz elektronisku pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanu. Līdzīga prasība ir arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Šīs normas īstenošanai pašlaik var izmantot tikai Elektronisko iepirkumu sistēmu.
Iepirkumu veikšana elektroniskajā vidē prasa līdzšinējas prakses pārskatīšanu, jo e-iepirkumu sistēmu izmantošana sniedz iepirkumu organizētājiem jaunas iespējas, bet vienlaikus arī saistās ar jaunajiem izaicinājumi un riskiem.
Lai iepirkumu procedūras realizētos ātri un sekmīgi, kā arī lai mazinātos kļūdas, riski un resursu patēriņš semināra laikā tiek piedāvāts labākas prakses apkopojums, kā arī biežāk pieļauto kļūdu apkopojums komplekta ar ieteicamas rīcības skaidrojumiem.

Visi semināri