PIETEIKTIES

14. maijā 10:00-13:00

Saimnieciskā nodrošinājuma iepirkumi

 

Jebkuras iestādes ikdienas darbības nodrošināšanai šodien ir nepieciešamas tīrīšanas un higiēnas preces, individuālās aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļi, tāpat arī dažādi pakalpojumi, kas ir jānodrošina, lai iestāde funkcionētu. Šobrīd, atrodoties pandēmijas ēnā, īpaši aktuāli ir saplānot iestādēm izvirzītās pretepidemioloģiskās un higiēnas prasības ar veicamajām preču un pakalpojumu iegādēm. Līdz ar ko ir parādījusies ikdienas nepieciešamība iegādāties preces, kuras līdz šim iegādājās tikai atsevišķi pasūtītāji savas darbības specifikas dēļ, piemēram, preces saistītas ar bīstamajiem atkritumiem, bīstamās veļas mazgāšanu, telpu tīrīšanu un dezinfekciju, u.tml.

Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Vajadzību apzināšana un plānošana dažāda rakstura saimniecības, celtniecības, remontmateriālu u.c. preču iegādei.

  • Elektroniskās iepirkumu sistēmas katalogu iespēju izmantošana.

  • ZPI prasību iekļaušana tehniskajās specifikācijās, lai iegūtu videi un cilvēkam draudzīgāku preci vai pakalpojumu ilgtermiņā.

  • COVID-19 ietekme uz preču un pakalpojumu iegādēm, to tehniskajām specifikācijām, ikdienas vajadzībām.

  • Līgumu izpildes kontrole.

Vebināra vadītāja: Ilva Dreimane

 

SIA “Jūrmalas slimnīca” iepirkumu vadītāja, Mg.soc.
Ar publiskajiem iepirkumiem strādā kopš 2007. gada. Darba pieredze gan valsts, gan pašvaldības iestādēs, praktiska darba pieredze medicīnā.

 

Pieteikšanās: līdz 13. maijam, plkst. 15.00
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Vebināra auditorija: saimnieciskie darbinieki un iepirkumu speciālisti.

Cena: € 55,37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).
Dalība vebinārā iespējama arī tikai iegādājoties tā video ierakstu, kas būs pieejams trīs dienas. 

PIETEIKTIES

Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

  • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
  • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

 
Cita informācija: Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.
Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

 

Visi semināri un vebināri