PIETEIKTIES

26. maijā 10:00-14:00

Par autoratlīdzībām – to saņēmējiem un maksātājiem

 

Jūnijā autoratlīdzību saņēmējiem jāpieņem lēmums kā organizēt / neorganizēt saimniecisko darbību un saņemt autoratlīdzības. Ir trīs izvēles iespējas: (1) nereģistrēt saimniecisko darbību un izmantot pārejas periodu, kas noteikts līdz 31.decembrim; (2) reģistrēt saimniecisko darbību un būt mikrouzņēmumu (MUN) maksātājam; (3) reģistrēt saimniecisko darbību un maksāt nodokļus vispārējā kārtībā. Šajā seminārā pārrunāsim katru no šīm trim iespējām un kā autora izvēle par labu vienai vai otrai iespējai ietekmē pašam autoram kontā saņemamās atlīdzības lielumu un autoratlīdzību izmaksātāju budžetus.

Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Īsi par normatīvo bāzi, kas regulē šos jautājumus, tai skaitā par pieejamo informāciju Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājas lapā.

 • Iepriekšējo kārtību (jau zināmo) var piemērot līdz 30.06.2021. Līdz šim brīdim jāizlemj, kā darboties turpmāk, ja autoratlīdzību nesaņem no kolektīvā pārvaldījuma organizācijas.

 • Būtiskās izmaiņas ar 01.07.2021. – var reģistrēt saimniecisko darbību vai izmantot pārejas periodu.

 • Par pārejas periodu no 01.07.2021. līdz 31.12.2021. – ko tas paredz un kādas nodokļu likmes, ja saimnieciskā darbība nav reģistrēta, tad nedrīkst piemērot izdevumu normas, gada ienākumu deklarācijas iesniegšana.

 • Nodokļu maksāšanas režīmi un to ietekme uz nodokļu maksāšanu:

  • autoratlīdzības saņēmējs, bez reģistrētas saimnieciskās darbības – atļauts tikai pārejas periodā;

  • pašnodarbinātais vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā (IIN un VSAOI);

  • pašnodarbinātais mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs;

  • darba ņēmējs un autoratlīdzības saņēmējs.

 • Kam un kādas atskaites jāiesniedz VID un kādos termiņos. Samaksāto nodokļu starpību aprēķināšana un nomaksāšana (progresīvais IIN, VSAOI minimālās iemaksas).

 • Izmaiņu ietekme uz iestādes budžeta plānošanu (izdevumu plānošana).

 • Saimnieciskās darbības ieņēmumu konts.

Vebināra vadītāja: Laila Kelmere

Privātā sektora eksperte grāmatvedības, lietvedības un nodokļu jautājumos ar plašu praktisko pieredzi. Praktizējoša grāmatvede kopš 1998. gada, tai skaitā juridisko personu maksātnespējas procesos. Šobrīd strādā kā galvenā grāmatvede uzņēmumā, kas veic iepirkumus lielam mazumtirdzniecības tīklam.
Publiskā sektora eksperte grāmatvedības uzskaitē un pārskatu sagatavošanā. Piedalījusies normatīvo aktu projektu izstrādē un vairākus gadus valsts konsolidētā gada pārskata sagatavošanā.
Dažādu semināru lektore un pasniedzēja: Grāmatvedības un finanšu koledžas docente, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Ekonomikas un kultūras augstskolas vieslektore, Bilances akadēmijas pasniedzēja u.c.
Daudzu populārzinātnisko rakstu autore par grāmatvedību. Grāmatu “Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošana” un “Ievads grāmatvedībā jeb grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi” autore. Pēta jautājumus, kas saistīti ar grāmatvedības uzskaiti, nodokļiem un to piemērošanu praksē.

 

Pieteikšanās: līdz 25. maijam, plkst. 15.00
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Vebināra auditorija: autoratlīdzību saņēmēji un maksātāji.

Cena: € 55,37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).
Dalība vebinārā iespējama arī tikai iegādājoties tā video ierakstu, kas būs pieejams trīs dienas. 

PIETEIKTIES

Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

 • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
 • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

 
Cita informācija: Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.
Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

 

Visi semināri un vebināri