22. aprīlī 10:00-14:00

Daļas publiskajā iepirkumā – dalīt vai nedalīt?

Viens no būtiskākajiem publisko iepirkumu pārkāpumiem ir neatbilstošas iepirkuma metodes vai procedūras izvēle. Pie minētajām sekām bieži noved kļūdas iepirkuma plānošanā, t.sk. nepamatota iepirkuma sadalīšana vai daļu apvienošana, kas savukārt ietekmē nepareizu paredzamās līgumcenas noteikšanu. Vebināra laikā radīsim atbildes uz jautājumiem, kāpēc dala daļās un kāpēc dažkārt apvieno iepirkuma priekšmetus. Kāds var būt šo darbību rezultāts, kā tas ietekmē konkurenci un vai vienmēr tas sašaurina vai paplašina to, kā tas var ietekmēt pasūtītāja un iepirkuma komisijas darbu un iepirkuma norisi kopumā, kā arī līguma izpildes uzraudzību.

Visi semināri un vebināri