78. seminārs

Elektronisko iepirkumu sistēma kā izaicinājums iesācējiem no valsts un pašvaldību iestādēm

2018.gada 16.martā

Problēmas ieskicējums:

Publisko iepirkumu likums paredz iepirkumu organizēšanai izmantot gan Elektroniskās iepirkumu sistēmas obligāto katalogu piedāvājumu e-pasūtījumu veikšanai, gan e-konkursa vidi iepirkuma procedūru organizēšanai, paredzot pasūtītājam iepirkuma dokumentus ievietošanu tajā.

Lai uzsāktu darbu Elektronisko iepirkumu sistēmā ir jāievēro priekšnosacījumi, par kuriem tiks sniegts detalizēts ieskats, tādējādi ļaujot pasūtītājiem izvairīties no kļūdām. Tiks analizēti dažādu iepirkumu veikšanas organizēšanas veidi iestādēs, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvājumu. Semināra laikā tiks izskaidroti arī Vienošanās nosacījumi, kas jāievēro pasūtītājiem, darbojoties e-pasūtījumu sistēmā, kā arī tiks sniegts ieskats par biežāk pieļautajām kļūdām e-konkursu vidē, gatavojot iepirkuma dokumentus (nolikums, tehniskās specifikācijas, piedāvājuma formas) un ievadot pamatdatus e-konkursu vidē.

Visi semināri