PIETEIKTIES

17. jūnijā 10:00-14:00

Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz grāmatvedības uzskaiti

 

Grāmatvedība visos laikos ir bijusi klāt un dokumentējusi pārmaiņas. Administratīvi teritoriālā reforma ietekmēs grāmatvedības darbu un tāpēc svarīgi pārrunāt veicamās lietas, kādiem procesiem noteikt pārejas periodu, lai pajautātu un pārņemtu visu nepieciešamo uzreiz, un sakārtot grāmatvedības uzskaiti atbilstoši izmaiņām, kuras noteiks administratīvi teritoriālā reforma.

Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Novadu pašvaldības izveidošanas vispārīgie jautājumi.

  • Pašvaldības pārvaldes organizatoriskās struktūras veidošanas principi.

  • Grāmatvedības organizācija pašvaldība (centralizācija, daļēja centralizācija). Grāmatvedības organizācijas dokumenti.

  • Inventarizācija – obligāts priekšnoteikums apvienošanas un sadalīšanas posmā.

  • Grāmatvedības lietu nodošana un pieņemšana.

  • Materiālo lietu pieņemšana un nodošana.

  • Aktīvu, saistību nodošana. Pieņemšana bez atlīdzības.

  • Pārskatu sagatavošana.

Vebināra vadītāja: Laila Kelmere

Privātā sektora eksperte grāmatvedības, lietvedības un nodokļu jautājumos ar plašu praktisko pieredzi. Praktizējoša grāmatvede kopš 1998. gada, tai skaitā juridisko personu maksātnespējas procesos. Šobrīd strādā kā galvenā grāmatvede uzņēmumā, kas veic iepirkumus lielam mazumtirdzniecības tīklam.
Publiskā sektora eksperte grāmatvedības uzskaitē un pārskatu sagatavošanā. Piedalījusies normatīvo aktu projektu izstrādē un vairākus gadus valsts konsolidētā gada pārskata sagatavošanā.
Dažādu semināru lektore un pasniedzēja: Grāmatvedības un finanšu koledžas docente, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Ekonomikas un kultūras augstskolas vieslektore, Bilances akadēmijas pasniedzēja u.c.
Daudzu populārzinātnisko rakstu autore par grāmatvedību. Grāmatu “Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošana” un “Ievads grāmatvedībā jeb grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi” autore. Pēta jautājumus, kas saistīti ar grāmatvedības uzskaiti, nodokļiem un to piemērošanu praksē.

 

Pieteikšanās: līdz 16. jūnijam, plkst. 15.00
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Vebināra auditorija: iestāžu vadītāji, grāmatveži

Cena: € 55,37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).
Dalība vebinārā iespējama arī tikai iegādājoties tā video ierakstu, kas būs pieejams trīs dienas. 

PIETEIKTIES

Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

  • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
  • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

 
Cita informācija: Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.
Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

 

Visi semināri un vebināri