PIETEIKTIES

12. augustā 10:00-13:00

Piegādātāju atlases prasības, balstīšanās uz citas personas iespējām iepirkumos

 

Pretendenta kvalifikācijas pierādīšana (atbilstība) ir viens no pamatnosacījumiem veiksmīgai dalībai iepirkuma procedūrā. Ņemot vērā prakses izmaiņas, būtiski, kā iepirkuma procedūras gaitā gan pasūtītājam, gan piegādātājam rīkoties dažādās situācijās. Proti, pasūtītājam – nosakot kvalifikācijas prasības iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī vērtējot piedāvājumus, savukārt piegādātājam – sagatavojot piedāvājumu un aizstāvot savas intereses IUB.
Vienlaikus pretendents kvalifikācijas prasību izpildē var balstīties uz citu uzņēmēju (tajā skaitā to piesaistīto apakšuzņēmēju) iespējām, taču atbilstoši publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem piegādātāja balstīšanās uz citu uzņēmēju iespējām ir saistīta ar nosacījumiem, kurus, piedaloties iepirkumā, svarīgi ir izpildīt. Savukārt pasūtītājam svarīgi izvērtēt, vai nosacījumi ir izpildīti.

Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Augstākās tiesas un IUB prakses atziņas, likuma nosacījumi kvalifikācijas prasību noteikšanai.

 • Nolikuma prasību izvirzīšana.

 • IUB prakse, skaidrojumi prasību noteikšanai attiecībā uz piegādātāja reģistrāciju, finanšu apgrozījumu, likviditātes koeficientu.

 • Pieredzes prasību izvirzīšana dažādos aspektos.

 • Prasības piegādātāju apvienībām.

 • Vispārīgie nosacījumi attiecībā uz piegādātāju.

 • Kā rīkoties, ja piegādātājam pašam nav prasītā apgrozījuma, pieredzes, vai tas nevar izpildīt citu kvalifikācijas prasību?

 • Kas ir apakšuzņēmēji un vai pieļaujams apakšuzņēmēju piesaistes ierobežojums?

 • Ko nozīmē „balstīšanās uz citas personas iespējām”?

 • Problēmjautājumi piegādātāja resursu nodošanas sakarā.

 • Kā pierādīt resursu nodošanu.

 • Pasūtītāja kompetence pierādījumu par resursu nodošanu izvērtēšanā, tiesu prakse u.c.

Vebināra vadītāja: Monta Oga 

 

IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.

Publisko iepirkumu jomā darbojas 15 gadus, no kuriem 11 gadus pieredzi guvusi IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas darbā. Pieredzi guvusi, arī vadot seminārus publisko iepirkumu jautājumos, piedaloties publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu izstrādes procesā, kā arī organizējot un veicot normatīvajos aktos paredzētos centralizētos iepirkumus veselības aprūpes jomā.

 

 

Pieteikšanās: līdz 11. augustam, plkst. 15.00
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Vebināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.

Cena: € 55,37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).
Dalība vebinārā iespējama arī tikai iegādājoties tā video ierakstu, kas būs pieejams trīs dienas. 

PIETEIKTIES

Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

 • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
 • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

 
Cita informācija: Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.
Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

 

Visi semināri un vebināri