82. seminārs

Piegādātāja iespējas, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

2018.gada 27.aprīli 10:00-14:00

Publisko iepirkumu normatīvie akti paredz iepirkumu veikšanai izmantot gan Elektroniskās iepirkumu sistēmas obligāto katalogu, gan e-konkursa vidi. Lai iesniegtu piedāvājumu Elektronisko iepirkumu sistēmā ir jāievēro priekšnosacījumi, par kuriem tiks sniegts detalizēts ieskats, kas palīdzēs piegādātājiem gan reģistrācijas procesā, gan piedāvājumu iesniegšanas procesā. Semināra laikā tiks izskaidroti arī Vispārīgās vienošanās nosacījumi, kas jāievēro piegādātājiem, darbojoties e-pasūtījumu sistēmā (ar e-katalogiem).

Visi semināri