85. seminārs

EIS e-konkursu izmantošanas aktualitātes

2018.gada 25.maijā

Publisko iepirkumu likuma 39.pants paredz, ka pasūtītājs iepirkumos paredz elektronisku pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanu. Sākot ar šā gada 1.aprīlī šīs nosacījums ir attiecināms uz visiem preču un pakalpojumu iepirkumiem, kuru paredzama līgumcena ir virs 42 000 EUR.

Līdzīga prasība ir arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Šīs normas īstenošanai pašlaik var izmantot tikai Elektronisko iepirkumu sistēmu, kuras izmantošanu reglamentē Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi, kuriem 2018.gada 17.aprīlī stājās spēkā jaunie grozījumi.

Iepirkumu veikšana elektroniskajā vidē prasa līdzšinējas prakses pārskatīšanu, jo e-iepirkumu sistēmu izmantošana sniedz iepirkumu organizētājiem jaunas iespējas, bet vienlaikus arī saistās ar jaunajiem izaicinājumi un riskiem.

Lai iepirkumu procedūras realizētos ātri un sekmīgi, kā arī lai mazinātos kļūdas, riski un resursu patēriņš semināra laikā tiek piedāvāts labākas prakses apkopojums, kā arī biežāk pieļauto kļūdu apkopojums komplekta ar ieteicamas rīcības skaidrojumiem.

Visi semināri