VEBINĀRS
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās

2020. gada 21. maijā

Problēmas ieskicējums:

Mainoties likumdošanai, attīstoties prakses situācijām, nemitīgi pilnveidojas un mainās arī Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) iesniegumu izskatīšanas komisijas un tiesu prakse. Ņemot vērā prakses izmaiņas, būtiski, kā iepirkuma procedūras gaitā gan pasūtītājam, gan piegādātājam rīkoties dažādās situācijās. Proti, pasūtītājam – nosakot prasības iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī vērtējot piedāvājumus, savukārt piegādātājam – sagatavojot piedāvājumu un aizstāvot savas intereses IUB.

Monta Oga – IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
Publisko iepirkumu jomā darbojas 13 gadus, no kuriem 9 gadus pieredzi guvusi IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas darbā. Pieredzi guvusi, arī vadot seminārus publisko iepirkumu jautājumos, līdzdarbojoties publisko iepirkumu normatīvo aktu izstrādē, likumdošanas skaidrojumu sagatavošanā, kā arī organizējot un veicot normatīvajos aktos paredzētos centralizētos iepirkumus.

Visi semināri un vebināri