PIETEIKTIES

30. septembrī 10:00-13:00

Kas jāzina par administratīvo atbildību publisko iepirkumu jomā?

 

Administratīvās atbildības likuma mērķis ir aizsargāt pastāvošo tiesisko iekārtu; sodīšana nav pašmērķis. Tāpēc iepirkuma veicējiem ir jāzina, kādu pārkāpumu pieļaušana var rezultēties ar administratīvās atbildības piemērošanu. Es ticu, ka informētība var veicināt kļūdu nepieļaušanu ikdienas darbā. Vienlaikus arī piegādātājiem ir svarīgi apzināties, par kādiem pārkāpumiem var tikt piemērota administratīvā atbildība, lai ziņotu par tiem, tādējādi nodrošinot pārkāpumu nepieļaušanu nākotnē. Šādā veidā visiem kopā ir iespējams veicināt publisko iepirkumu atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci un pasūtītāju līdzekļu efektīvu izmantošanu.

Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kuri normatīvie akti paredz administratīvo atbildību publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā?

  • Par kādiem pārkāpumiem ir paredzēta administratīvā atbildība? Kādi ir biežāk pieļautie pārkāpumi?

  • Kurām personām parasti tiek piešķirts pie atbildības saucamās personas statuss?

  • Kādi administratīvie sodi tiek piemēroti? Būtiskākie soda izpildes aspekti un iespēja personai tikt atbrīvotai no atbildības.

  • Tiesību izmantošanas aizliegums – soda izpilde.

  • Vai publisko iepirkumu jomā ir iespējams cietušā statuss?

  • Kādi ir personas pienākumi un tiesības administratīvā pārkāpuma procesā?

  • Kas jāņem vērā, pārsūdzot lēmumus un spriedumu?

Vebināra vadītāja: Dace Ozola 

 

Iepirkumu uzraudzības biroja Administratīvo sodu departamenta direktore.

Strādā Iepirkumu uzraudzības birojā kopš 2011. gada. No 2013. gada 1. septembra darbojās Administratīvo sodu departamenta vadībā. Piedalījusies departamenta izveidē, kā arī regulējuma piemērošanas uzsākšanā un prakses veidošanā.

 

 

Pieteikšanās: līdz 29. septembrim, plkst. 15.00
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Vebināra auditorija: iepirkumu speciālisti, pasūtītāji un piegādātāji.

Cena: € 55,37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).
Dalība vebinārā iespējama arī tikai iegādājoties tā video ierakstu, kas būs pieejams trīs dienas. 

PIETEIKTIES

Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

  • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
  • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

 
Cita informācija: Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.
Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.
Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

 

Visi semināri un vebināri