93. seminārs

EIS sistēmas lietošana pasūtītājiem ar priekšzināšanām

2018.gada 7.septembrī

Problēmas ieskicējums:

Tā kā šobrīd notiek normatīvajos aktos paredzētā pāreja uz iepirkumu elektronisku norisi un līdz ar to strauji pieaug elektronisko iepirkumu skaits, kā arī ir nosacījumi par konkrētu preču un pakalpojumu grupu centralizētu iegādi, ir nepieciešams papildināt iepirkumu veicēju zināšanas par darbībām EIS.

Visi semināri