94. seminārs

PIETEIKTIES SEMINĀRAM

No idejas atlases līdz līgumam:
metu konkursa organizēšana un sarunu procedūra

2018.gada 14.septembrī 10:00-13:30

Problēmas ieskicējums:

Metu konkursu organizēšana dažādiem arhitektoniskiem un vides objektiem jau ir ierasta prakse, taču šī procedūra ir piemērojama arī informācijas tehnoloģiju projektiem un citās jomās, kur nepieciešams labākā risinājuma vai idejas konkurss. Arhitekti un projektētāji jau ir pazīstami ar šādu procedūru, taču citās nozarēs gan pasūtītājiem, gan piegādātājiem ir grūtības saskatīt šīs procedūras atšķirības no tradicionālajām iepirkuma procedūrām, kā rezultātā metu konkursos bieži vien tiek izvirzītas nepiemērotas prasības un piegādātāji neizprot, kā būtu jāpiedalās un kas no tiem tiek sagaidīts šāda veida procedūrā.

Visi semināri