97. seminārs

Iepirkumu veikšana Eiropas Savienības fondu projektos

2018.gada 4.oktobrī

Problēmas ieskicējums:

Atbilstoši līdzšinējai pieredzei var secināt, ka lielākajā daļā no visiem gadījumu, kad Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu finansējuma saņēmējs ir saņēmis daļēju Eiropas Savienības fondu finansējuma atmaksu vai nav saņēmis to vispār, ir neprecizitātes, kas ir pieļautas publisko iepirkumu ietvaros. Par iemeslu tam bieži kalpo nepietiekams ieguldījums iepirkumu plānošanas laikā (izpēte), laika trūkums, kā arī nepietiekama apzināšanās, ka katrā iepirkuma stadijā veiktais profesionāļu ieguldījums (gan no juridisko, gan tehnisko ekspertu puses) ir ar tālejošām sekām gan uz iepirkuma procedūras posmu, gan līguma izpildes posmu.

Līdz ar to vienlaicīgi ar projektā noteikto rādītāju un mērķu sasniegšanu ir svarīgi pievērst īpašu uzmanību iepirkumu veikšanai, kas ļautu jau iepriekš noteikt iespējamos izaicinājumus un pēc iespējas labāk sasniegt projektā paredzēto, kā arī pilnībā atgūt Eiropas Savienības fondu finansējumu.gšanu. Skaidrot, kā notiek piedāvājumu vērtēšana, kā arī piedāvāt esošo problēmu risināšanas iespējas abām iesaistītajām pusēm – gan pasūtītājiem, gan pretendentiem.

Visi semināri