PIETEIKTIES

Publiskie iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēma iesācējiem (pasūtītājiem) – teorija un prakse

2020. gada 3. novembrī 10:00 – 15:30
4. novembrī 10:00 – 14:30


Piedāvājam Pasūtītājiem divu dienu praktiskās apmācības klātienē.

 

Apmācību mērķis: sniegt ievadu publisko iepirkumu regulējumā, izprast publiskā iepirkuma galvenos principus, iepirkumu plānošanas principus, iepirkumu veidus, iepirkuma procedūras norisi, iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas principus, izskatīt biežāk pieļautās kļūdas iepirkumos, gūt prasmes izveidot iepirkuma platformu, pareizi sastrukturēt iepirkuma dokumentus un prasības atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, kā arī prast tos ievietot e-konkursa vidē atbilstoši tās funkcionalitātei.

Apmācības sastāvēs no teorētiskās un praktiskās daļas. Praktiskajā daļā tiks sniegts ieskats par iepirkuma dokumentu sagatavošanu, plānošanu, piedāvājuma vērtēšanu, un kā izmantojama e-konkursa vide iepirkumu organizēšanā un iepirkumu dokumentu publiskošanā.

Mērķauditorija: iepirkumu komisiju locekļi bez pieredzes darbā ar iepirkumiem vai ar nelielu darba pieredzi iepirkumos (mazāk kā 12 mēneši).

Apmācību vadītāja: AGNESE IRMEJA

Iepirkumu uzraudzības biroja Juridiskā departamenta direktores vietniece. 15 gadu pieredze publisko iepirkumu uzraudzībā. Amata pienākumu ietvaros konsultējusi pasūtītājus par publiskā iepirkuma piemērošanas jautājumiem, nodrošinājusi skaidrojumu un vadlīniju izstrādāšanu par publisko iepirkumu regulējuma piemērošanu, nodrošinājusi ES fondu finansēto projektu iepirkumu pārbaudes, vadījusi seminārus par publisko iepirkumu regulējuma piemērošanu, piedalījusies publisko iepirkumu regulējuma pilnveidošanas darba grupās, šobrīd piedalās iesniegumu izskatīšanas komisijās, kā arī EK organizētajās publiskā darba grupās par publisko iepirkumu regulējumu.

Apmācību vadītāja: ASTRA BĒRZIŅA

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta kancelejas, pārtikas un mēbeļu katalogu vadītāja.

Strādājusi Iepirkumu uzraudzības birojā Metodoloģijas departamentā.
Pieredze praktiskā iepirkumu veikšanā, tostarp tehnisko specifikāciju izstrādē, piedāvājumu vērtēšanā un līgumu izpildē.

 

 

Norises vieta: Iepirkumi.lv birojs, Rīga, Kr. Valdemāra 106-183 (ieeja no mājas stūra)

Pieteikšanās: līdz 30. oktobrim plkst. 15:00
Informāciju par apmācībām var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 270,00 + PVN
Dalībnieku skaits ir ierobežots.

PIETEIKTIES

Dalības noteikumi:

! Apmācību procesā dalībnieki izmanto savus personīgos datorus.

Vietu apmācībās nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.
Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms apmācībām, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Ja semināra dalībnieks savu dalību seminārā atsauc piecas dienas pirms apmācībām (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ uz apmācībām nevarat ierasties, Jūsu vietā pasākumu drīkst apmeklēt cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.

Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt apmācības (iepriekš informējot).